Internationale Vrouwendag 2023: Nog steeds?!

Er wordt nog wel eens gezegd dat het nu toch wel klaar is met de emancipatie van vrouwen. Niks lijkt minder waar. De laatste tijd worden er ook thema’s opnieuw besproken.

Jasja Nottelman
Kerk en Samenleving4
Foto: Bert Verhoeff/Anefo, Algemeen Rijksarchief 2.24.01.05, 9 oktober 1974

In Groningen vindt er op vrijdag 10 maart een studiemiddag plaats op de PThU in samenwerking met de Faculty of Religion, Society and Culture van de RUG met het thema: ‘Baas in eigen buik??!! Alweer??!!’ Op deze middag zullen prof. Heleen Zorgdrager, prof. Inge van Nistelrooij en Madeleijn van den Nieuwenhoven vanuit verschillende perspectieven ingaan op de verschillende mondiale ontwikkelingen en discussie rondom de reproductieve rechten en de vrijheid van vrouwen. Dit naar aanleiding van de uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten: het terugdraaien van het vonnis van ‘Roe versus Wade’. Daarmee is het recht op abortus niet langer vastgelegd. Meteen namen verschillende staten in de VS strenge anti-abortuswetten aan.

Het veroorzaakte een wereldwijde schok onder vrouwen en vrouwenbewegingen. Een van de belangrijkste rechten die in de vorige eeuw door vrouwenbewegingen was veroverd – het zelfbeschikkingsrecht om in vrijheid te besluiten over wel of niet zwanger te worden en/of een zwangerschap uit te dragen, werd opnieuw ter discussie gesteld.

Antifeminisme
Over de hele wereld werd er gedemonstreerd. Ook in Nederland gingen vrouwen in 2022 de straat op om te demonstreren tegen deze ontwikkelingen, omdat ook in Europa het recht op abortus onder druk staat. Denk aan Polen of Tsjechië, denk ook aan Noorwegen en IJsland. Zelfs in Nederland staat het recht op abortus onder druk, zeker zolang abortus niet uit het Wetboek van Strafrecht is gehaald, al werden vorig jaar de vijf dagen bedenktijd afgeschaft en werd het mogelijk om via de huisarts een abortuspil te krijgen.

Deze ontwikkelingen passen in een breder antifeministisch en anti-gender klimaat, vaak aangezwengeld door conservatieve religieuze groepen – online, op straat en in de politiek. In het bijzonder christelijk rechts is zeer actief in zijn pogingen om het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over lichaam en leven in te perken.

Studiemiddag Groningen
Deze gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn aanleiding om het thema ‘reproductieve rechten en vrijheid van vrouwen’ centraal te stellen op de jaarlijkse studiemiddag ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart). Hoe wordt er vanuit zorgethiek en feministische theologie gereflecteerd op actuele debatten, praktijken en dilemma’s rond zwangerschap, moederschap en abortus? Hoe te komen tot een feministische positie 2.0 met oog voor de diverse machten die in het spel zijn en de complexiteit van concrete situaties waarin beslissingen moeten worden genomen? We verkennen nieuwe voorstellen die worden gedaan om kritisch en constructief bij te dragen aan de ethische, politieke en religieuze discussies.

Inspiratiedag Houten
In Houten houdt de Oecumenische Vrouwensynode op zaterdag 11 maart een inspiratiedag voor vrouwen uit verschillende geloofsgemeenschappen en kerken. Het thema is: ‘Verbinding in verschilligheid’. Willen we allemaal gelijk zijn? Of zijn verschillen juist waardevol? Hoe zijn we vanuit de christelijke traditie ‘verschillig’, hoe zijn we gevoelig voor rechtvaardigheid en solidariteit?

Kerk en Samenleving4 - Vrouwensynode
Bijbelse vrouwen door Marianne de Fouw, voor Eva 2018

Dr. Almatine Leene en prof. Monique van Dijk-Groeneboer spreken over dit onderwerp. In de middag zijn er workshops te volgen rond thema’s als: de rol van vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk, werken aan inclusieve geloofstaal, het bespreekbaar maken van ervaringen van seksisme, etc.

Voorzitter van de vrouwensynode ds. Rebecca Onderstal: “We vinden het belangrijk dat vrouwen uit het hele land elkaar ontmoeten en elkaar spreken over belangrijke thema’s in het leven van vrouwen. Dat inspireert en maakt ook dat je elkaar kunt ondersteunen. Het gaat om veerkracht en ook om vrolijkheid. We vinden het erg leuk dat dansgroep Aviv als afsluiting van de dag optreedt met hun programma ‘Broken Life’: drie vluchtelingen en drie professionele dansers dansen samen een ode aan kwetsbaarheid. Te midden van de scherven vinden ze kracht in de verbinding met elkaar.”

Kerk en Samenleving4 - Logo2

Baas in eigen buik??!! Alweer??!!

Vrijdag 10 maart, 15:00-17:30 met borrel na.
PThU, Oude Ebbingestraat 25, Groningen en online (link na aanmelding)
Kosten: € 10,-; studenten gratis
Opgave:

Kerk en Samenleving4 - Logo1

Verbinding in verschilligheid

Zaterdag 11 maart, 10:30-16:00 uur
Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten
Aanmelden voor deze dag kan via de website van de Vrouwensynode: vrouwensynode.nl
Kosten zijn € 25,-; studenten en wie leven van een minimum betalen € 15,-; er is een solidariteitspotje voor wie dit bedrag niet betalen kan.

Voorpagina nummer 4.JPG

Editie 4 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief