Geef vandaag voor de kerk van morgen

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat de wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente Groningen weer op volle kracht vooruit willen en kunnen.

We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

Op 15 januari gaat de Actie Kerkbalans van start, dit is de jaarlijkse actie van de gezamenlijke kerken om geld te werven voor de plaatselijke kerk. Ook de Protestantse Gemeente Groningen doet hieraan mee. Met de opbrengst van Actie Kerkbalans houden we de kerkgebouwen in stand, zorgen we dat predikanten en kerkelijk werkers aan de slag kunnen, maken we diaconale activiteiten mogelijk en helpen we mensen om hun geloof in God te beleven en zingeving te vinden. Dit is slechts een greep uit vele activiteiten. Om ze uit te voeren is geld nodig. In het decembernummer (22) van Kerk in Stad vindt u een toelichting op de begroting voor de Protestantse Gemeente Groningen.

Binnenkort wordt u als lid van de Protestantse Gemeente Groningen per brief of per e-mail benaderd met de vraag of u ook voor 2023 een bijdrage wilt toezeggen. Wij hopen dat dit aanleiding zal zijn om ruimhartig toe te zeggen. Zeer velen doen dat elk jaar opnieuw. Daar zijn we erg blij mee.

Graag geven we in overweging om te kijken naar de vorm waarin u toezegt. Steeds meer mensen zeggen toe via een schenkingsovereenkomst. Daarin zegt u een bijdrage toe voor een periode van minimaal vijf jaar. Dat biedt fiscaal een voordeel, omdat er dan voor belastingaftrek geen drempelbedrag geldt. Velen laten dat fiscale voordeel aan de kerk toekomen. Meer weten? Het Kerkelijk Bureau informeert u graag.

Geen brief of e-mail ontvangen? Via kerk050.nl/kb23 of door de QR-code te scannen kunt u direct uw toezegging doen. Met onze giften vandaag maken we de activiteiten van de kerk van morgen mogelijk. Bij voorbaat hartelijk dank!

Elsbeth Vonkeman, College van Diakenen
Josha Veger, Algemene Kerkenraad
Vincent van Ravels, College van Kerkrentmeesters                              

Extra - Actie Kerkbalans1 - QR
Cover nummer 1.JPG

Editie 1 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief