Geef vandaag voor de kerk van morgen

Het motto van Kerkbalans 2022 is op een bijzondere manier actueel. Vandaag bezoeken we de kerkdienst online en liggen bijna alle activiteiten stil of worden online georganiseerd. Morgen hopen we dat ‘alles weer normaal’ zal zijn. Maar ‘vandaag’ duurt nu al een tijd en wanneer het ‘morgen’ zal zijn? Dat is nu de actualiteit.

Extra - Actie Kerkbalans1

Op 15 januari is landelijk de Actie Kerkbalans van start gegaan; dit is de jaarlijkse actie van de gezamenlijke kerken om geld te werven voor de plaatselijke kerk. Ook de Protestantse Gemeente Groningen doet hieraan mee. Met de opbrengst van Kerkbalans houden we de kerkgebouwen in stand, zorgen we dat predikanten en kerkelijk werkers aan de slag kunnen, maken we diaconale activiteiten mogelijk, helpen we mensen om hun geloof in God te beleven en zingeving te vinden. Dit is slechts een greep uit vele activiteiten. Om ze uit te voeren is geld nodig. In een decembernummer van Kerk is Stad gaven de begroting van de kerk en van de diaconie voor 2022 daar een beeld van.

Binnenkort benaderen we de leden van de Protestantse Gemeente Groningen per brief of per e-mail met de vraag of ze ook voor 2022 een bijdrage willen toezeggen. Wij hopen dat dit aanleiding zal zijn om ruimhartig toe te zeggen. Zeer velen doen dat elk jaar opnieuw. Daar zijn we erg blij mee. Graag geven we in overweging om te kijken naar de vorm waarin u toezegt. Steeds meer mensen zeggen toe via een schenkingsovereenkomst. Daarin zegt u een bijdrage toe voor een periode van minimaal vijf jaar. Dat biedt fiscaal een voordeel, omdat er dan voor belastingaftrek geen drempelbedrag geldt. Velen laten dat fiscale voordeel aan de kerk toekomen. Meer weten? Het Kerkelijk Bureau informeert u graag.

Geen brief of e-mail ontvangen? Via kerkbalans.protestantsegemeentegroningen.nl kunt u direct uw toezegging doen of een bijdrage geven.

De omstandigheden van de Actie Kerkbalans zijn ook dit jaar anders dan andere jaren. Maar onverminderd geldt dat we met onze giften vandaag de activiteiten van de kerk van morgen mogelijk maken. Bij voorbaat hartelijk dank!

Elsbeth Vonkeman, College van Diakenen
George Hooijer, College van Kerkrentmeesters

Schrijf je in voor de nieuwsbrief