Fietsjungle

Op mijn verjaardag in november ontving ik een verjaarskaart van ons trouw gemeentelid Gerrit K. van der Werf. Voorop een fiets met ballonnen versierd. Ik probeer namelijk mijn woon-werkafstand zoveel mogelijk per fiets te overbruggen. Fijn te weten dat mijn bijdrage aan het bestrijden van de klimaatcrisis niet onopgemerkt gebleven 

Jan Willem Nieboer
Bij de Tijd23

Eerst trotseerde ik de Groninger winden op mijn gewone vakantiefiets. Maar sinds kort ben ik veranderd in zo’n snelle, elektrisch voorbij zoevende meneer met een heuse helm en een werk-fietstasje. Zo iemand die ik voorheen wat meewarig nakeek omdat hij hulpstukken nodig had.

Fietsen kost wat meer tijd, maar levert ook de nodige voordelen op. Het ontslaat mij van mijn schuldgevoel niets aan sport te doen, levert ruimhartige bewondering op van gemeenteleden en ik ben in staat de Immanuelkerk te bereiken. Die keren dat ik met de auto kom, is dat laatste nooit helemaal zeker.

Toch zijn er ook in het fietsvriendelijke Groningen nog steeds van die stoplichten waar een hele meute fietsers zich ophoopt om automobilisten voor te laten gaan. Als het regent sijpelen daar al die voordelen, samen met het hemelwater, in de schoenen.

Hulde daarom aan verkeerswethouder Philip Broeksma. Koploper met ambities voor korte wachttijden voor fietsers. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar dat prachtig aansluit bij de kerstgedachte: Voorrang geven aan wat klein en gering is. Dankzij hem wordt volgend jaar in de stad Groningen de nieuwe Nota Verkeerslichten gefaseerd ingevoerd. Daarmee gaat de wachttijd voor fietsers flink omlaag.

Maar laten we het niet al te mooi maken. Die kleinen en geringen weten onderling ook wel van wanten. Als op een kruispunt alle fietsstoplichten tegelijk op groen springen, ontstaat er in het imaginaire vierkant een wonderlijk soort vrijstaat. Daarin delft wie even weifelt het onderspit, terwijl de brutaalsten het snelst de overkant bereiken. Ik voeg mij gemakkelijk bij hen, want met mijn helm en accu behoor ik in die jungle van geringen weer tot de groteren. Zo zie je maar weer, het is altijd een kwestie van perspectief. Laat ik mij dan voor het nieuwe jaar voornemen de verleiding te weerstaan daar misbruik van te maken.

cover nummer 23.JPG

Editie 23 - 2022

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief