Dit is uw mening over Kerk in Stad
onderwerpen-enquete-wordcloud.jpg

 

Nooit hadden we gedacht dat er zóveel mensen onze enquête in zouden vullen. Het lezersonderzoek is afgenomen onder iedereen die Kerk in Stad 23 van jaargang 21 ontving. Dat betekent: abonnees (van papieren en digitale blad) en lidmaten van de Protestantse Gemeente Groningen en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De totale oplage van dat nummer was 1150. Uiteindelijk kregen we 354 papieren en digitale formulieren terug.

enquete6-1.svg

Verspreiding

De meeste lezers van Kerk in Stad wonen, zoals verwacht, in Stad:

verdeling-over-postcodes.png

Veertien mensen gaven een postcode op die buiten de stad ligt, waarvan de verste in Kampen lag. De rest ging om postcodes in de provincie Groningen of Noord-Drenthe. Ook werd in de enquête een paar keer opgemerkt dat het blad wordt doorgegeven, zoals aan een broer in Leiden.

 

 

Digitaal lezen

Van de respondenten leest slechts 3,4% het blad digitaal. Het is mogelijk dat onze lezers het papieren blad prefereren of niet digitaal vaardig zijn, maar het blijkt dat ook veel mensen niet wisten dat er een app bestond. Op de vraag of men bekend was met de app antwoordde men:

  ABSOLUUT RELATIEF (%)
JA, die heb ik al 38 10,7
JA, maar geen interesse 133 37,6
NEE, maar wel geïnteresseerd 63 17,8
NEE en niet geïnteresseerd 117 33,1

Drie respondenten gaven geen antwoord op deze vraag

Meerdere mensen vroegen ons niet met het papieren blad te stoppen. Het bestuur, de redactie en de uitgever van Kerk in Stad zijn dat ook niet van plan: we willen, voor zover en zo lang mogelijk, gebruik maken van de voordelen van zowel papier als digitaal. De combinatie van de twee kan ons kerkblad juist versterken.

enquete6-2.svg

Kerkelijke gemeenschappen

  ABSOLUUT RELATIEF (%)
Groningen Zuid 115 32
Nieuwe Kerk 68 19
De Fontein 61 17
Martinikerk 26 7
Damsterboord 18 5
De Bron 18 5
Pepergasthuisgemeente 15 4
Martinidiensten 14 4
Geen 4 1

Opmerking: een klein aantal mensen vulde twee gemeentes in

Vrijwel alle lezers van Kerk in Stad zijn aangesloten bij een en soms meerdere kerkelijke gemeenschappen. De meeste lezers zijn lid van een PGG-gemeente, maar ook uit deze gemeentes hebben wij lezers: Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen, Remonstrantse Gemeente, Hervormde Gemeente te Huizinge, PG Engelbert, Hervormde Gemeente Haren-Onnen; Zevende-dags Adventisten, Oosterkerk (Geref.Kerk Vrijgemaakt Groningen-Oost), Columnakerk (Geref.Kerk Vrijgemaakt Groningen Noord-West), Walfriedparochie Groningen, PG Eelde Paterswolde, De Ark in Assen; PG Adorp-Wetsinge-Sauwerd.

Favoriete rubrieken en onderwerpen

Wij vroegen welke rubrieken u graag las. Populaire rubrieken zijn de wijkberichten (een favoriete rubriek voor 77,7% van de respondenten), Kerk en Samenleving, de Kerkganger en Stadjer. Deze rubrieken worden door meer dan de helft van de mensen met plezier gelezen. Veel mensen gaven trouwens aan vooral aan de hand van een onderwerp te bepalen of zij een artikel gingen lezen, onafhankelijk van de rubriek.

 

Respondenten konden ook invullen over welke onderwerpen ze meer zouden willen lezen. Bij die vraag werden voorbeelden gegeven, die daardoor bovengemiddeld vaak ingevuld werden. Die onderwerpen waren, op volgorde van populariteit: geloofsbeleving, duurzaamheid, liturgie, diaconaat en pioniersplekken. Er waren overigens ook mensen die deze onderwerpen noemden in hun eigen woorden. Er werden verder veel en diverse antwoorden gegeven, waar de redactie veel aan heeft. Opvallend was dat veel onderwerpen lagen op het vlak van geloof en geloofsbeleving en actualiteit: wat er speelt rondom de kerk en op het raakvlak van kerk/geloof en maatschappij.

onderwerpen-enquete-wordcloud.jpg

Kerk in Stad: ook buiten de kerk?

Op de vraag of u Kerk in Stad zou aanbevelen, antwoordden de respondenten zo:

  ABSOLUUT RELATIEF (%)
JA, kennissen binnen kerk 183 51,7
JA, kennissen buiten kerk 11 3,1
JA, kennissen binnen en buiten kerk 63 17,8
NEE 82 23,2

Bij de toelichting kwam vaak naar voren dat men de toon in Kerk in Stad erg gericht op mensen binnen de kerk vindt. Sommigen merkten dat alleen op, sommigen vonden het positief (je hebt een duidelijke doelgroep) en sommigen vonden het juist kwalijk. Er waren ook mensen die het blad juist wel geschikt vonden om aan geïnteresseerden buiten de kerk te geven, of losse artikelen eruit. Met deze nieuwe website is het trouwens mogelijk om een los artikel door te sturen naar een vriend of kennis.

 

Veelgestelde vragen

 

Kan het blad niet wat eerder bezorgd worden?

Helaas niet. PostNL bezorgt, als ze de bladen op woensdag aangeleverd krijgen, pas op zaterdag (heel soms op vrijdag). Voor die tijd moet het blad dus geredigeerd en gedrukt worden. Om het laatste nieuws nog van de wijkcorrespondenten te kunnen ontvangen, komt de kopij pas zondagavond of maandagochtend voor publicatie binnen bij de eindredacteur. Als we eerder willen bezorgen, missen we dus de informatie die in dat weekend nog binnenkomt. We gaan wel proberen om de informatie over de kerkdiensten wat verder vooruit te leveren.

 

Kan de bezorging van Kerk in Stad milieuvriendelijker?

Omdat we geen grote oplage hebben, zijn we voor het productieproces gebonden aan wat het goedkoopste is op dit moment. Anders kan het niet uit. Helaas is dat niet altijd de meest milieuvriendelijke optie. We houden wel samen met onze uitgever Dekker Creatieve Media & Druk de mogelijkheden in de gaten.

 

Kan Kerk in Stad niet goedkoper?

Voor een tijdschrift is ons blad niet eens zo duur, maar voor een kerkblad wel. Dat komt doordat het elk jaar duurder wordt om het blad te laten bezorgen met de post. We kunnen er helaas niets aan doen, maar er is nu wel de optie om het bedrag in maandelijkse termijnen te voldoen in plaats van in één keer. Trouwens, als u het niet zo ruim hebt, kunt u ook bij de diaconie vragen om een abonnement. Dat regelen de diakenen graag voor u.

 

Ik heb geen abonnement maar soms krijg ik het blad toch! Betaal ik hiervoor?

Nee – driemaal per jaar wordt het blad verstuurd naar alle lidmaten van de Protestantse Gemeentes Groningen en Damsterboord. Het is een cadeautje en betekent niet dat u ergens aan vastzit.

 

Dank u wel

Tot slot willen we u bedanken voor de vele complimenten, lieve berichten en goede wensen die u ons stuurde. Daar zijn we ontzettend blij mee. We zullen ons best doen om Kerk in Stad steeds beter te maken en daarbij steeds rekening te houden met onze lezers.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief