Collecten

Zondag 4 februari

Eerste collecte: Kerk in Actie – Bangladesh: Beter bestand tegen klimaatverandering
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren boeren hoe ze gewassen op hekwerken boven de grond, of op dijkjes kunnen verbouwen, zodat deze bij hoog water of overstromingen niet wegrotten. Of om gewassen te verbouwen op een bed van waterplanten, zodat het gewas meestijgt met opkomend water. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de vijf wijkgemeentes in Groningen willen we zo elke maand € 3000,- inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het dekken van de kosten van verwarming en verlichting van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Zondag 11 februari

Eerste collecte: Kerk in Actie – Griekenland: Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran na een levensgevaarlijke reis in Griekenland. Daar wacht hun niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten en blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die vluchtelingen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen – direct na aankomst – en helpt bij het invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.

Tweede collecte: Buurtkerk De Fontein
Met de tweede collectie dragen we bij aan buurtkerk De Fontein. Buurtkerk De Fontein is een pioniersplek van de Protestantse Gemeente Groningen. De kerk is naast een vierplek ook een plek voor ontmoeting. Zo wordt er een keer per maand een film vertoond, zijn er momenten om samen te eten en worden er verschillende workshops aangeboden.

cover nummer 2.JPG

Editie 2 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief