Collecten

Zondag 21 januari

Eerste collecte: Voedselbank Groningen
De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Beoogd doel van de Voedselbank Stad Groningen is om voedsel te verstrekken aan ruim 750 gezinnen in de stad Groningen. Verder geeft dit voldoening voor ruim 190 vrijwilligers, waaronder ook scholieren die een maatschappelijke stage bij de voedselbank lopen. Het leert hun op een betere manier om te gaan met voedsel en opent hen de ogen voor armoede.

Tweede collecte: Protestantse Kerk NL – Kennis over pionieren voor iedereen beschikbaar
Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules over thema’s als ‘Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ en ‘Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk?’ stelt de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het Evangelie goed nieuws is voor iedereen.

Zondag 28 januari

Eerste collecte: Edumais Brazilië
Edumais is opgericht in 2016. Het is een non-profitorganisatie die hoogwaardig onderwijs biedt aan kansarme kinderen en tieners in de Pavão-Pavãozinho- en Cantagalo-favela’s van Rio de Janeiro, Brazilië. Gemotiveerd door de urgentie om te voorkomen dat hun vele talenten verloren gaan, worden er educatieve programma’s aan de kansarme jongeren aangeboden. Zo krijgen ze de kans vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze in de toekomst kunnen werken weg van armoede, geweld en drugs. In totaal worden er negen verschillende educatieve programma’s aangeboden. Alle programma’s zijn gratis voor de jongeren. Edumais geloofd dat iedereen recht heeft op toegang tot goed onderwijs. Maar om dit mogelijk te maken, zijn ze afhankelijk van giften.

Tweede collecte: Protestantse Kerk NL – Interactief bijbelspel voor jongeren
Hoe houd je jongeren betrokken bij de Bijbel en geloof? De Protestantse Kerk doet dat onder andere met een serie van drie interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Sirkelslag is de eerste. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel op hun eigen locatie en strijden om de hoogste score tegen groepen in andere plaatsen met wie ze online in verbinding staan. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. Met uw bijdrage kan het jeugdwerk van de Protestantse Kerk ieder jaar opnieuw spellen als Sirkelslag en andere werkvormen ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk.

cover nummer 1.JPG

Editie 1 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief