Collecten

Zondag 29 oktober

Eerste collecte: Groningen – Voedselbank
De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Beoogd doel van de Voedselbank Stad Groningen is om voedsel te verstrekken aan ruim 750 gezinnen in de stad Groningen. Verder geeft dit voldoening voor ruim 190 vrijwilligers, waaronder ook scholieren die een maatschappelijke stage bij de voedselbank lopen. Het leert hun op een betere manier om te gaan met voedsel en opent hun de ogen voor armoede. Uw bijdrage is van harte welkom!

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de vijf wijkgemeentes in Groningen willen we zo elke maand € 3000,- inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het dekken van de kosten van verwarming en verlichting van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

 

Woensdag 1 november, Dankdag

Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in deze Kerk in Stad of ontvangt u op een andere manier van uw wijkdiaconie.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

 

Zondag 5 november

Eerste collecte: Kerk in Actie – Colombia: Sociaal bewogen predikanten opleiden
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun pastorale en diaconale werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Ze geeft cursussen aan de studenten en onderzoekt met hen wat er leeft in samenleving én kerk. Studenten kunnen op de Baptisten-universiteit praktische cursussen volgen die onder andere gaan over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. Ook lopen studenten stage. Ze geven bijvoorbeeld in de havenstad Buenaventura aan de hand van bijbelverhalen een cursus persoonlijke vorming aan zestig jongeren uit een achterstandswijk. Ze leren de jongeren steviger in hun schoenen te staan om te voorkomen dat ze in de (drugs)criminaliteit belanden. Met deze praktische cursussen en stages rust Jeannet Bierman toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

cover editie 19

Editie 19 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief