Collecten

Zondag 21 juli

Eerste collecte: Kledingbank Maxima (Groningen)
Kledingbank Maxima Stad is een modezaak waar cliënten van de voedselbank Groningen kunnen komen winkelen. Of via een verwijzing. Er is nieuwe en gebruikte kleding. Kledingbank Maxima is een modezaak met paskamers, alleen zonder kassa.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: De ontwikkeling van nieuwe vormen van kerkzijn. De Protestante Gemeente Groningen stimuleert nieuwe initiatieven binnen en buiten de wijkgemeenten. Op deze manier zijn we samen op weg naar de toekomst met vormen van kerkzijn die nu en in de toekomst passend zijn.

 

Zondag 28 juli

Eerste collecte: Diaconie PGG
De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen. Hiermee worden diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal. Kijkt u eens op www.diaconieinstad.nl voor meer verhalen en informatie.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

 

Zondag 4 augustus


Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in deze Kerk in Stad of ontvangt u op een andere manier van uw wijkdiaconie.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: De kosten gericht op ouderenwerk in onze gemeentes. Onze predikanten, werkers en vrijwilligers besteden veel tijd aan bijvoorbeeld ouderenpastoraat en -bezoek. Dit is een waardevolle manier van kerkzijn met elkaar.

 

Zondag 11 augustus

Eerste collecte: Kerk in Actie – Pakistan: Christenen staan sterker in hun geloof
In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die Pakistaanse christenen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen, onder wie veel jongeren, aan deze trainingen mee. Via het programma Zending steunt Kerk in Actie onder andere christenen in Pakistan. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.

Tweede collecte: Stadspredikant
We hebben het geloof niet alleen voor onszelf, daarom heeft de Protestante Gemeente Groningen sinds een tijdje een Stadspredikant. Hij houdt elke week biechtspreekuur in de Martinikerk op woensdagmiddag. Mensen kunnen daar hun hart luchten. Het verhaal dat ze vertellen blijft daarvoor altijd verborgen vanwege zijn ambtsgeheim. Onze Stadspredikant bemoeit zich met onderwerpen in het publieke domein vanuit het christelijk geloof. Uw financiële bijdrage in deze tweede collecte wordt zeer op prijs gesteld.

 

Zondag 18 augustus

Eerste collecte: Stichting PhySci: Hulp kinderen in Bangladesh met een beperking
Stichting PhySCI helpt kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in Bangladesh met heel basale hulp in de vorm van zorg, ontwikkeling, fysiotherapie en hulpmiddelen, een stapje vooruit en meer op eigen benen staan. Samen met lokale werkers, moeders en vrijwilligers maken ze grote verschillen in het leven van veel kinderen en hun ouders in Bangladesh en dragen ze bij aan hun kwaliteit van leven. Er wordt gezorgd dat de kinderen respect, aandacht en zorg krijgen van hun omgeving en uit hun sociale isolement komen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

 

Zondag 25 augustus

Eerste collecte: Diaconie PGG


Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

 

voorblad nummer 14.JPG

Editie 14 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief