Collecten

Zondag 7 juli

Eerste collecte: INLIA
INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA is in 1988 in Groningen opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten en projecten. Samen tellen de stichtingen zo’n vijftig beroepskrachten, een vijftal stagiairs en meer dan honderd vrijwilligers. De missie van INLIA is het bevorderen van de rechtvaardigheid in de samenleving door zich – uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen – in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.

Tweede collecte: PKN – Preken in gebarentaal
Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. Via het programma Pastoraat ondersteunt de Protestantse Kerk diverse vormen van categoriaal pastoraat in Nederland zoals het dovenpastoraat.

Zondag 14 juli

Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in deze Kerk in Stad of ontvangt u op een andere manier van uw wijkdiaconie.

Tweede collecte: Wijkwerk
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

 

voorpagina nummer 13.JPG

Editie 13 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief