Collecten

Zondag 26 mei

Eerste collecte: Kerk in Actie – Bangladesh: Gemeenteopbouw voor dorpskerken
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw, dat bestaat uit bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en diaconaat. Lokale voorgangers leren tijdens trainingen hoe zij kunnen voorgaan in een dienst, de zangdienst kunnen leiden, zondagsschool kunnen geven of leiding kunnen geven aan een jongeren- of vrouwengroep. Dankzij dit programma kunnen de gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: De kosten gericht op ouderenwerk in onze gemeentes. Onze predikanten, werkers en vrijwilligers besteden veel tijd aan bijvoorbeeld ouderenpastoraat en -bezoek. Dit is een waardevolle manier van kerkzijn met elkaar.

Zondag 2 juni

Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in deze Kerk in Stad of ontvangt u opeen andere manier van uw wijkdiaconie.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen gemeente. Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: Bijdrages aan het kerkblad en nieuwe vormen van communicatie. Hoe blijven we goed met elkaar in contact? Hoe zorgen we dat u op de hoogte bent van alle mooie dingen en ander waardevol nieuws? En hoe zorgen we dat onze goede werken ook mensen buiten de kerk bereiken?

Voorkant editie 10.JPG

Editie 10 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief