Collecten

Zondag 14 april

Eerste collecte: Kerk in Actie – Rwanda: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ze organiseren ‘Lichtgroepen’, waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.

Tweede collecte: Wijkwerk
Met deze collecte worden in iedere wijkgemeente eigen, verschillende doelen bekostigd. Te denken valt aan wijkavonden, liturgieën, jeugdactiviteiten, sommige bijzondere kerkdiensten of vieringen, of zelfs aan administratiekosten.

Zondag 21 april

Eerste collecte: Groningen – Stichting Terwille
Terwille Verslavingszorg biedt hulp en ondersteuning aan mensen die vastzitten aan verslaving en prostitutie. Ze bieden deskundige routes naar herstel vanuit verbondenheid met mensen en moedigen mensen aan blijvend gezond te leven. Omdat ieder mens uniek is, wordt er gewerkt met zoveel mogelijk hulp op maat en wordt gedurfd daarbij buiten kaders te denken. De nadruk ligt in de behandeling en begeleiding op zelfregie, er wordt gekeken samen met mensen naar wat zij nodig hebben om tot herstel te komen. Terwille biedt basis- en gespecialiseerde zorg bij verslaving en heeft een uitstapprogramma voor vrouwen die in de prostitutie werken. Er werken ca. 95 professionals en 80 vrijwilligers bij Terwille, verspreid over verschillende vestigingen in Nederland. Terwille is onderdeel van Concern De Hoop. Dankzij collectes en giften kunnen ze cliënten meer bieden dan de door de overheid vastgestelde behandelminuten. Zo zijn er een telefonische hulplijn die buiten kantooruren bereikbaar is, sportactiviteiten, een buddyproject en verschillende veilige time-outplekken die bestaan dankzij giften.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de vijf wijkgemeentes in Groningen willen we zo elke maand € 3000,- inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het dekken van de kosten van verwarming en verlichting van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Voorkant nummer 7.JPG

Editie 7 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief