Collecten

Donderdag 28 maart

Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in deze Kerk in Stad of ontvangt u op een andere manier van uw wijkdiaconie.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk
Met de tweede collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de vijf wijkgemeentes in Groningen willen we zo elke maand € 3000,- inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan het dekken van de kosten van verwarming en verlichting van de kerkgebouwen. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.

Vrijdag 29 maart

Eerste collecte: Wijkdiaconie
De bestemmingen vindt u in de wijkberichten in deze Kerk in Stad of ontvangt u op een andere manier van uw wijkdiaconie.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

Zondag 31 maart

Eerste collecte: Kerk in Actie – Colombia: Kansarme jongeren opleiden voor horeca
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ieder jaar worden tachtig jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken.

Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt drie tot zeven maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma. Met de gift in de collecte wordt het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie gesteund en help je kansarme jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen.

Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk

Zondag 7 april

Eerste collecte: Mali – Rondom Baba
Rondom Baba faciliteert de ecologische gemeenschap Here Bugu in Mali. Op Here Bugu wordt geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. De gemeenschap bestaat uit een groep mensen van verschillende etnische groeperingen die gedeeltelijk op Here Bugu wonen en gedeeltelijk in de wijde omtrek. Elke werkdag wordt begonnen met sociale trainingsoefeningen voor alle medewerkers in de kring. Er wordt geleerd om samen te werken, naar elkaar te luisteren, aanwijzingen te geven, fantasie te ontwikkelen en creatief te denken. De gezamenlijke maaltijden, vieringen van feesten, wekelijkse werkvergadering en filmavond zorgen voor een vertrouwde plek, waarbinnen gedragsverandering kan plaatsvinden om uit de vicieuze cirkel van armoede te kunnen komen. In de door oorlog verscheurde regio van Mali zijn op Here Bugu de regels: geen geweld, geen discriminatie, geen gebruik van pesticiden, een goede hygiëne en regelmaat in het leven.

Tweede collecte: Het Pand (SMWP)
Wij ondersteunen van harte de activiteiten in Het Pand in de Korrewegwijk. Een initiatief dat jaren geleden is ontstaan vanuit wijkgemeente Martinikerk. Zoals Het Pand het zelf aangeeft: Wij zoeken op een actieve manier contact met de bewoners van de Korrewegwijk in Groningen. Door het aanbieden van programma’s voor verschillende leeftijdsgroepen, komen we met een groot deel van de wijk in contact en weten wij ook welke dingen er spelen zowel op maatschappelijk vlak als op het gebied van geloof. Samen met de wijkbewoners initiëren wij positieve impulsen voor de wijk. Uw financiële bijdrage in deze tweede collecte wordt zeer op prijs gesteld.

voorkant nummer 6.JPG

Editie 6 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief