Bijbelvertalingen
Catharina Knol

Het is belangrijk de Bijbel te lezen. Er zijn tegenwoordig veel vertalingen beschikbaar, dus er is voor ieder wat wils. Maar is het wel handig dat we zoveel vertalingen hebben? Deze vraag stelde ik mijzelf toen ik een aantal weken geleden deelnam aan een bijbelkring. Niet iedereen had een bijbel mee, dus sommige leden maakten gebruik van een app. Wanneer iemand een bijbeltekst voorlas, viel me op dat de zinnen niet overeenkwamen met de tekst die ik voor mij had liggen. Ik realiseerde me dat we allemaal een andere vertaling voor ons hadden.

Ook thuis hebben we verschillende bijbelvertalingen en het blijkt dat hoe recenter de vertaling, hoe simpeler de tekst wordt. Soms neigen de nieuwe vertalingen van de grondtekst af te wijken. Of ben ik de enige die dat zo ervaart? Sta me toe aan de hand van een voorbeeld te laten zien wat ik bedoel. Eén van mijn favoriete citaten uit de Bijbel is Psalm 84:11. Hieronder dit citaat in enkele vertalingen:

Statenvertaling (1637)

“Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.”

NBG51 (1951)

“Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.”

NBV (2004)

“Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.”

Herziene Statenvertaling (2010)

“Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.”

Basisbijbel in makkelijk Nederlands (2013)

“Ik ben liever één dag op het plein voor uw tempel dan duizend dagen ergens anders. Ik sta liever bij de drempel van uw heiligdom, dan dat ik woon bij mensen die zich niets van U aantrekken.”

Bijbel in Gewone Taal (2014)

“Ik ben liever één dag in uw tempel dan duizend dagen ergens anders. Ik ben liever buiten bij de deur van uw huis dan binnen bij slechte mensen.”

Wat valt op aan bovenstaande teksten? We zien dat het woord voorhoven wordt vervangen door tempel. Er zit ook een verschil in aan de drempel, op de drempel, bij de drempel, buiten de deur en aan den dorpel. Ten derde wordt de tenten der goddelozen/goddeloosheid ineens mensen die zich niets van u aantrekken en slechte mensen. Een klein verschil kan de context/interpretatie veranderen.

Wat ik zelf belangrijk acht is dat we zo dicht mogelijk bij de grondtekst blijven. Persoonlijk is de Statenvertaling mijn favoriet. Ik houd wel van de in het heden beschouwde oude bewoordingen. Juist die ouderwetse woorden maken dat het Woord mij dieper raakt. Wat is uw favoriete bijbelvertaling?

Extra - Column13
Cover nummer 13.JPG

Editie 13 - 2022

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief