Bezielde schoonheid

Naar aanleiding van het komende meezingconcert ‘Vijftig jaar Oosterhuis/Oomen, een bloemlezing’ heb ik een gesprek met Marga Baas, lid van de stuurgroep Schoonheid met een Ziel.

Alice Henkel

Hoe zit dat bij Marga Baas en haar fascinatie voor Huub Oosterhuis? “Dat begon al vroeg,” vertelt ze, “zijn woorden gaan met me mee sinds mijn middelbare schooltijd. Ik raakte nog meer geboeid tijdens mijn studietijd in Kampen. Ik woonde daar voor het eerst ook een bijeenkomst met Huub Oosterhuis bij. Maar je kunt nu ook weer niet zeggen dat ik een idolate aanhanger van hem ben. Zijn taal heeft mij wel voor een belangrijk deel gevormd.”

Wat trekt jou zo aan bij de teksten van Oosterhuis? "Ik ervaar zijn taal als heel beeldend. Zijn liedteksten bevatten heel veel toespelingen en verwijzingen naar bijbelse verhalen en naar de traditie, zonder dat het tot ‘tale Kanaaäns’ wordt. Hij heeft ook gedichten en liederen geschreven over Bijbelse figuren en ik vind het bijzonder dat hij daarvoor niet alleen de bekende gestalten heeft uitgekozen, maar ook andere, minder voor de hand liggende figuren tot leven laat komen, zoals Rizpa en de dochter van Jefta. Tegelijk zijn z’n teksten verweven met eigentijdse beelden en verwoordt hij ervaringen van ons hier en nu, in moderne taal. Dat alles op een voor mij verrassende manier.

“Oosterhuis kiest voor een belangrijke rode lijn in de Schrift: Gods hartstochtelijk opkomen voor gerechtigheid en voor de armen. Niet op een ééndimensionale manier, want er zit volgens mij ook een mystieke kant aan zijn werk. De muzikale zetting van de teksten versterkt dat nog. Al als scholier, maar ook later ervoer ik een zekere vervoering bij zijn liederen. Voor mij was het een echte ontdekking, dat liturgische liedteksten ook dit karakter kunnen hebben.”

Huub Oosterhuis is regelmatig in de Martinikerk geweest. Vanaf 2015 organiseren Chris van Bruggen en Schoonheid met een Ziel liedmiddagen op de vierde zondag van de maand. Het is al bijna traditie geworden dat het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek van Antoine Oomen eens per jaar in Groningen een meezingconcert geeft in dit kader. In januari 2020 werd na het concert Oosterhuis’ opnieuw uitgegeven gedicht ‘Groningen’ gepresenteerd, dat door Marten van Dijken in het Gronings vertaald is. De opbrengsten van deze publicatie gingen naar de slachtoffers van de aardbevingen bij ons in de provincie.

De vijftigjarige samenwerking van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen als dichter en componist heeft geresulteerd in een bijzonder programma, samengesteld door Oomen. Op zondag 25 september om 16:00 uur worden in de Martinikerk dertien liederen vertolkt en bij acht daarvan kunnen de aanwezigen ook meezingen.

Dit kerkelijk seizoen worden de vieringen op de vierde zondag van de maand in de Martinikerk steeds aangekondigd onder de noemer ‘Uit de kunst’. In januari 2023 zullen op deze zondagmiddagen de vespers worden hervat, waarin beeldende kunst centraal staat. Het overkoepelende thema zal zijn: Heel ons gebroken leven. Jan Willen Nieboer en Marga Baas hadden afgelopen seizoen de voorbereiding van deze vieringen in handen, maar sinds kort hebben zij versterking gekregen. Ik ben nu al benieuwd naar het programma!

cover nummer 17.JPG

Editie 17 - 2022

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief