Bericht uit het Martini Ziekenhuis
Extra - Opheffing diensten Martini Ziekenhuis9.JPG
Hoofdingang van het Martini Ziekenhuis. Foto: Kevster, CC BY 3.0

Al enige tijd worden er geen vieringen gehouden in het Martini Ziekenhuis, dat had u wel vernomen via de achterkant van de Kerk in Stad. De aanleiding hiertoe was de covid-pandemie. De Raad van Bestuur heeft in afstemming met de vakgroep Geestelijke Verzorging nagedacht over de vraag of de zondagsvieringen weer zouden worden herstart.

Besloten is dat de reguliere zondagsvieringen definitief worden opgeheven (met ingang van 1 februari 2023). De argumentatie bij dit besluit is dat er in de loop der jaren veel is veranderd, zowel in de zorg alsook in de patiëntenpopulatie. Dat heeft ook zijn weerslag gehad op de zondagsvieringen. Daarnaast zijn patiënten steeds vaker online hun eigen zondagsvieringen gaan volgen.

Mede dankzij de trouwe inzet van een vaste groep vrijwilligers konden in het Martini Ziekenhuis vele kerkdiensten en eucharistievieringen plaatsvinden. Inmiddels hebben we afscheid genomen van alle ambtsdragers, beddenrijders, regieleden, gastvrouwen- en heren. Tijdens een high tea haalden we samen dierbare herinneringen op aan alles wat er in al die jaren op de zondagochtend is gedeeld.

De wekelijkse vieringen stoppen. Gelukkig blijven we de christelijke feestdagen vieren, ook binnen de muren van ons ziekenhuis. Een aantal weken geleden vierden we in de aanwezigheid van patiënten Pasen in het Paviljoen. Maar ook door het jaar heen blijft de aandacht voor geloof en zingeving bestaan. Daar zorgt ons team voor.

Namens het team Geestelijke Verzorging – Martini Ziekenhuis,
Hilde Boekeloo

voorkant nummer 9.JPG

Editie 9 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief