“Beeld en muziek kunnen ook een taal zijn in de kerk”

Wij zijn al bijna weer aan het einde van de derde serie kunstvieringen in het kader van Schoonheid met een Ziel. Hiltje Koopmans is er bijna vanaf het begin bij betrokken geweest en in de komende viering op zondag 28 april zal werk van haar te zien zijn en besproken worden in de Martinikerk. Het logo voor de kunstvieringen, lijkend op een verkeersbord vluchthaven, is trouwens van haar hand.

Alice Henkel
Kerk en Samenleving8 - Hiltje Koopmans.JPG
Hiltje Koopmans. Foto’s: Alice Henkel

Vorig jaar stond de serie onder het motto ‘Heel dit gebroken leven’. Bij een van de voorbesprekingen voor deze serie kwam men op de naam ‘Er moet geleefd worden!’. Deze serie gaat over werk van en ten dele ook samen met hedendaagse kunstenaars, waarvan vier ook in het noorden leven en werken. Hiltje dus, meedenker en medevoorbereider van de kunstvieringen. Ervaring heeft zij op dit vlak door haar werk als consulent beeldende vorming voor leerkrachten en teams in Friesland. In dat kader maakte zij ook lesmateriaal, kleine tentoonstellingen en gaf trainingen. Daarnaast heeft zij al sinds haar opleiding aan de kunstacademie in Kampen een lijntje gehad met filosofie en religie en dat is eigenlijk ook altijd gebleven.

“Ik besefte al tijdens mijn studie dat op al die gebieden mensen met dezelfde dingen bezig waren. Het draait allemaal om levenskwesties zoals dood, leven en liefde. Ik was altijd in de weer met betekenis en het spelen met betekenissen. Ik mocht toen ook in Kampen werk exposeren bij de theologische faculteit. Die route bleef interessant.”

Later heeft zij regelmatig geëxposeerd in De Ark en De Fontein in samenwerking met ds. Marga Baas en ds. Peter Buikema. Zo rolde zij daarna langzaam in de voorbereidingsgroep voor de kunstvieringen, trouwens samen met Grietje Ziengs. “Zo heb je de inbreng vanuit een kunstenaar en de theologie brengen de dominees dan in.”

Hardop kijken
“Kunstwerken roepen allerlei associaties bij iedereen op, het gaat erom dat er allerlei betekenissen mogelijk zijn. Er ontstaat zo, ook tijdens de diensten, ruimte voor wat het jou doet. Juist ook door dat samen te bespreken en het te delen.” Hiltje noemt het ook wel hardop kijken: wat doet een bepaald werk met jou, hoe ervaar jij dat? Om dit te illustreren laat zij een steen zien, die zij bewerkt heeft. Zij heeft er letters in uitgehakt. Er staat: het is zo. Maar bij ‘zo’ zijn de letters weggekapt, zodat het meer een ‘het is’ geworden is. Op die manier kun je er telkens weer anders naar kijken, je schept ruimte voor meer mogelijkheden.

“Bij de voorbereidingen voor de kunstvieringen kwam ook ter sprake hoe de gemeente mee te krijgen, vooral door er samen over te praten en te doen.” Door de wisselwerking met andere gemeenteleden gebeurt er iets, ga je anders kijken, ook door de ogen van de ander. Dat is het belang van samen hardop kijken. “Het is wel een mooie exercitie, we hebben lange tijd alleen maar het woord gehad. Ik vind het wel fijn dat er nu een beweging is die andere talen inbrengt. In de Nieuwe Kerk zijn ze nu bezig met Op het Spel. Beeld en muziek kunnen ook een taal zijn in de kerk. Zo kun je ook met elkaar communiceren.”

De volgende kunstvieringen zijn altijd om 17:00 uur in de Martinikerk:

  • zondag 28 april met Hiltje Koopmans
  • zondag 26 mei met Sanne Boekel
Kerk en Samenleving8 - Het is2.JPG
Kerk en Samenleving8 - Het is1.JPG
voorkant nummer 8.JPG

Editie 8 - 2024

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief