Advent in oorlogstijd

Het klinkt dramatisch, maar dat is het ook. Elke dag lezen, horen en zien we de verhalen en beelden uit oorlogsgebieden in de wereld van 2023. In Oekraïne, Soedan en in het gebied dat de naam Palestina draagt, Israël en Libanon en op andere plaatsen in de wereld, lijden talloze mensen onder bruut geweld en vallen elke dag talloze slachtoffers. Voor en achter de schermen wordt geprobeerd om een einde aan het geweld te maken, maar veel succes heeft men tot nog toe niet geboekt. In de media klinken stemmen van allerlei kanten en ook de politici laten van zich horen. En ondertussen…

Ds. Simon Bijl
Bij de Tijd22
Kinderen in Gaza, voorjaar 2023

In ons land komt de Protestantse Kerk met een standpunt inzake de strijd rond Gaza en omstreken, waarbij gesproken wordt van de onopgeefbare verbondenheid met Israël. Hier hebben steeds meer kerkleden moeite mee. En ik begrijp en deel dat gevoel. Israël is een seculiere staat, zoals ook andere landen. Het heeft een eigen regering, waar ook onze regering banden mee onderhoudt. Daar komen politieke zaken aan de orde en poogt men ook de strijd te laten stoppen vanwege de vele burgerslachtoffers, en door onderhandelingen tot een vreedzamere en leefbare situatie te komen voor alle mensen daar. De kerk heeft geen bijzondere band met een staat maar met de synagoge, namelijk christenen met joden. Door staat en godsdienst te vermengen ontstaat een onhoudbare situatie, dat makkelijk leiden kan tot anti-islamitische of anti-joodse rellen, zoals we die helaas ook al beleven in allerlei vormen.

Joden, christenen en islamieten hebben vanuit hun godsdienst mijns inziens de opdracht de politici en militaire groeperingen op te roepen te streven naar vrede en recht voor klein en groot. Want zij noemen allen de Eeuwige, in wie zij geloven, barmhartig en rechtvaardig en genadig!

Vanuit deze achtergrond voelen wij als christenen ons geraakt door alle pijn en verdriet en bidden wij om vrede op aarde, in het bijzonder verbonden als kerkelijke gemeenschap met de synagoge waaruit we zijn voortgekomen en waarin onze Heer en zijn leerlingen zijn opgegroeid.

“Zalig zijn de vredestichters” nu en alle dagen en nachten, in Bethlehem, in Tel Aviv en Gaza en waar ook ter wereld. Laat dat de adventsboodschap zijn voor deze weken, op weg naar het Licht van Kerstfeest.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief