Aanvaarding beroep

Eind januari heb ik een beroep aanvaard naar de Laarkerk in Zuidlaren en daarmee ga ik na negen jaar afscheid nemen van Groningen.

Met vreugde heb ik mijn steentje bijgedragen aan de opbouw van de Protestantse Gemeente Groningen. Dat het ritselt in Groningen (beleidskader PGG 2021-2024, Ritselende bladeren) ervaar ik zeker. Het is dan ook met vrede en weemoed dat ik afscheid neem. In het vertrouwen dat de inspiratie vanuit het mozaïek van kerkplekken over de provinciegrenzen heengaat!

Op zondag 26 maart neem ik in een dienst afscheid.

Vrede en alle goeds en in Christus verbonden,

Ds. Anita Akkerman
Voorpagina nummer 3.JPG

Editie 3 - 2023

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief