350 jaar Gronings Ontzet: katholiek en protestants
Bisschop 350 jaar Gronings Ontzet15 - Marlies Bosch (Middel)
Bisschop Ron van den Hout. Foto: Marlies Bosch

Voor zover ik het heb begrepen, hebben de katholieken zich in het rampjaar 1672 op de eerste plaats Groningers gevoeld. Dat de katholieke bisschoppen van Keulen en vooral die van Münster Groningen probeerden in te nemen, heeft geen katholieke sentimenten opgewekt. Ze werden niet als bevrijders beschouwd.

Dat het toen zo gegaan is, is voor nu alleen maar prettig en ontspannen. Bij de belegering van Stad speelde katholiek en protestant geen rol. Het was een militaire en politieke operatie waarbij alle Stadjers zich aaneensloten en Bommen Berend buiten wisten te houden.

Groningens Ontzet is dus een volksfeest voor alle inwoners van Groningen. Dat het geen vrije dag meer is voor iedereen en ook niet voor de scholieren, is de nieuwste maatschappelijke ontwikkeling. Niet alleen is godsdienst op de achtergrond geraakt als samenbindend element in onze samenleving, maar ook de stads- en wijkcultuur.

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Stad door de kundige inbreng van Von Rabenhaupt werd ontzet. Dat we die historische gebeurtenis nu nog vieren betekent dat het vanaf het begin grote indruk heeft gemaakt. Het mag dan lang geleden zijn, maar bij een andere uitkomst was de kaart van Stad en Ommelanden anders ingetekend. We horen bij Nederland.

Van harte wens ik de organisatie Stichting GO350 en de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken veel wijsheid bij dit jubileum en bij het op touw zetten van tal van activiteiten. We hopen op een goede en enthousiaste respons en op de langere termijn saamhorigheid in Stad.

Groningen, 24 juni 2022
Dr. C.F.M. van den Hout

Bisschop van Groningen-Leeuwarden

cover nummer 15.JPG

Editie 15 - 2022

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief