Zomer in de stad

Of je nu thuisblijft of op reis gaat, de zomertijd beïnvloedt het alledaagse leven. Omdat de scholen voor enige tijd gesloten zijn, zien we sowieso meer kinderen buiten. Dat geeft iets feestelijks in de straten. Het is de tijd voor spelen, ontdekken, nieuwe ervaringen opdoen, vaak samen met ouders of andere volwassenen.

dr. S.W. Bijl

Niet alleen het straatbeeld is veranderd, ook de dingen waar mensen mee bezig zijn. Nu de studenten voor enige weken verdwenen zijn, zitten er andere mensen, waaronder vele toeristen, op de terrassen. ’s Morgens ontbreken de files, de fietspaden zijn minder vol en in veel winkels zijn de zomerverkopen begonnen. Op de marktdagen mist men nogal wat kramen en is het zoeken naar een andere leverancier.

Op zondag is het ook te merken dat het zomertijd is. Veel kerken hebben besloten tijdens deze weken de vieringen samen te houden. Het is voor veel kerkgangers opletten geblazen waar en hoe laat ergens een dienst gehouden wordt. Gelukkig bestaan hiervoor nog steeds de kerkbladen, de sites en de mededelingen tijdens de diensten.

Als de zomer voorbij is, gaat men weer naar de eigen kerk. Deze gang van zaken relativeert de verschillen tussen de christelijke tradities behoorlijk en geeft redenen om daarover na te denken. Door deze gezamenlijke diensten leren wij als kerkgangers andere gelovigen kennen, met hun gebruiken en vormen. Dat kan de eigen traditie verrijken. Door de steeds intensere contacten zijn al heel wat gebruiken uit andere gemeenschappen overgenomen, die men nu heel gewoon is gaan vinden en niet meer zou willen missen. Denk daarbij aan de liturgische kleuren, de kaarsen en andere zangvormen zoals responsies, met ook weer andere liederen.

Eén van de nu al weer vele jaren bestaande gewoontes is het gebruik van een leesrooster. In onze pluriforme gemeente bestaat een kans dat de predikant met eigen keuzes bezig gaat, zeker in de vakantieperiode met gastvoorgangers. In de Vierwijzer van ons kerkblad worden de lezingen uit het oecumenische leesrooster vermeld en meestal enigszins toegelicht. Dit jaar is het bijvoorbeeld het Evangelie van Lucas dat op gewone zondagen gelezen wordt. Elk Evangelie kenmerkt zich door een eigen schrijfstijl. Lucas staat te boek als een goede stilist en een betere kenner van het gangbare Grieks dan bijvoorbeeld Marcus, die hij overigens voor een groot gedeelte bewerkt in zijn tekst heeft opgenomen. Daarnaast kende Lucas overleveringen die ook te vinden zijn in Matteüs’ versie van het Evangelie.

Johannes staat bekend als een schrijver met eigen verhaalstof en stijl van schrijven. Als lezer of hoorder van de teksten is het goed je dat bewust te zijn. Alleen bij Lucas vinden we bijvoorbeeld het geboorteverhaal van Jezus en enkele bekende gelijkenissen als de Barmhartige Samaritaan en de Rijke man en de arme Lazarus. De tekst van het Onze Vader is bij Lucas anders dan bij Matteüs. Juist door een andere volgorde, eigen verhalen en woordkeuze leren we Lucas beter kennen, ook in deze periode van het jaar.

Mocht u de komende maanden met vakantie zijn, dan is de kans groot dat u op zondag tijdens een dienst elders hoort lezen uit dit Evangelie naar Lucas. Misschien is dat dan wel een beetje thuiskomen