Twee kanten, één medaille

Vroeger dacht ik erg zwart-wit. Zo was ik voorvechter voor een zorgzame omgang met de natuur. In mijn optiek was men daarin voor óf tegen. Ik was duidelijk voor, de rest van mijn familie tegen. Want zij lieten lichten aan staan, water stromen en de kachel branden. Nu weet ik dat er twee kanten van de medaille zijn, dat er veel meer grijs is dan zwart of wit. Zo probeer ik wel zuinig te leven, maar niet zonder te vergeten om te leven.

Anne Nijland

En zo is het met nog wel meer dingen. Voor mij was het Sinterklaasfeest altijd een onschuldig kinderfeest. Totdat we aan door ons gewaardeerde Amerikanen en Australiërs een foto van een Zwarte Piet (‘Black Pete’) lieten zien. Apart van elkaar, en zonder ook maar iets van onze moeilijke zwartepietendiscussie te weten, reageerden ze unaniem: that’s racist. Een onschuldig en vrolijk kinderfeest kan dus blijkbaar ook een vernederende uitwerking hebben: twee kanten van één medaille.

Maar ook met een kerkdienst is het zo. Wanneer deze meer gericht wordt op jongere generaties en het hedendaagse, wil dat niet zeggen dat dezelfde dienst voor oudere generaties ontoegankelijk wordt of dat er een streep gezet wordt door eeuwenoude liturgische elementen. Ik organiseer bijvoorbeeld in verschillende kerkgemeentes in Noordoost-Groningen een muziekcombo. Deze bestaat voornamelijk uit jonge leden, afkomstig uit het betreffende dorp. We begeleiden enkele liederen in de dienst, zodat de gemeente ook liederen kan zingen die begrijpelijker en toegankelijker zijn voor jongeren. De organist begeleidt de rest van de dienst en soms spelen we zelfs samen (prachtig!). Het één sluit het ander niet uit.

Met het kerkmagazine dat u nu in handen houdt is het ook net zo. Al jaren bestaat deze als papieren uitgave, maar u zult verderop lezen dat Kerk in Stad ‘digitaal gaat’, zoals dat heet. Dat wil niet zeggen dat daarmee de papieren versie komt te vervallen. Nee, als extra service is Kerk in Stad (voor de liefhebber, let wel!) naast het gedrukte blad ook op de smartphone, tablet en computer dan wel laptop te lezen. Twee kanten van dezelfde vertrouwde medaille.