Redactioneel - Kerk in Stad nr. 12

Beste lezer,

 

In het eerste artikel van Kerk in Stad wordt een interessante vraag gesteld: wat is de zin van geloven? Wat levert het je op? Is het waarschijnlijk door veel mensen gegeven antwoord op die vraag (‘Niks’) de reden dat er steeds minder mensen zijn die geloven? En steeds minder mensen die deelnemen aan vieringen en aan gesprekskringen en dergelijke?

In het theologisch artikel wordt een soortgelijke vraag gesteld: geloven mensen uit eigen belang of geloven mensen uit liefde voor God? Hopen mensen door te geloven er zelf beter van te worden? Om dat ‘uit te testen’ wordt de Bijbelse figuur Job als proefpersoon gebruikt.

Waarschijnlijk zijn er in de loop der jaren duizenden (of meer) preken en gesprekskringen aan deze vraag gewijd. U bent de vraag vast wel eens eerder tegengekomen. En u zult er ook al vast wel eens eerder over hebben nagedacht.

 

Tja, de vraag naar de zin van iets. Die wordt natuurlijk vaker gesteld, niet alleen in kerkelijke kringen. Wat is de zin van spelen op volwassen leeftijd? Wat is de zin van abstracte kunst? Van filosofie? Wat is de zin van energie- en geldslurpende Formule-I races? Bij dit laatste voorbeeld moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat ik daar de zin níet van inzie. Ook niet een klein beetje.

Van de andere voorbeelden (spelen, kunst, filosofie) zou je kunnen zeggen, net als het geloof, dat het je optilt. Dat je het gevoel hebt dat er meer is dan het dagelijks brood, het dagelijks werk en de dagelijkse beslommeringen. Naast ‘praktisch’ nut bestaat er ook ‘geestelijk’ nut, zal ik maar zeggen.

Tot zover mijn preek.

 

Ik wil u in dit redactioneel nog specifiek wijzen op de activiteiten die worden georganiseerd in het weekend van 22 tot 24 juni in het kader van dertig jaar INLIA. INLIA, een organisatie waarbij toch geen twijfel kan bestaan over het nut ervan. Lees daartoe het programma op pagina 8 van deze editie.

 

Tot slot een vraag: doet u wel eens dingen die geen nut hebben? Dingen die u niets opleveren? Daar kunt u rustig eens over nadenken. Over twee weken is er dan weer een nieuwe Kerk in Stad.

 

Mariska Jeuring