Redactioneel - Kerk in Stad nr. 7

Beste lezer,

Op de voorkant van het vorige nummer van Kerk in Stad stond, het zal u niet zijn ontgaan, een foto van een smartphone met daarop de Kerk in Stad app én een advertentie voor een ander christelijk opinieblad, het CW. Toen Kerk in Stad op zaterdag 24 maart op de mat viel, waren we als redactie niet zo blij met deze voorkant, om meerdere redenen.
Allereerst: de advertentie voor het CW voorop Kerk in Stad (en daarbij gevoegd de brief en het nummer van CW) was een initiatief van onze drukker, Dekker Creatieve Media & Druk. Dekker is verantwoordelijk voor de uitgave en exploitatie van Kerk in Stad, waaronder het plaatsen van advertenties of het meesturen van een op kerkelijk publiek gericht tijdschrift. Wij (redactie en bestuur) wisten zelf niet van deze actie en waren er ook door verrast. In andere gevallen staat er altijd Advertentie boven om duidelijk aan te geven dat het om reclame gaat. Dat was hier niet het geval.
Daarnaast hebben we ook geconstateerd dat we als redactie wat ’in een bubbel zaten’, om het zo maar te zeggen: een bubbel van onze nieuwe app en website. We hadden dit moment (de brede verspreiding van het paasnummer) gekozen om deze app en website te lanceren, onder andere door op de voorkant een foto te laten zien van (in dit geval) een smartphone met daarop de Kerk in Stad app. Bij nader inzien hadden we, juist voor dit nummer, een voorkant moeten kiezen die gerelateerd was aan Pasen of aan de veertigdagentijd.
Hoe dan ook, gedane zaken nemen geen keer en hier leren we weer van, zo bekijken we het maar.

(Overigens zijn we wel zeer benieuwd naar wat u van de app en de website vindt, voor zover u daar geïnteresseerd in bent. Voor reacties houden we ons uiteraard aanbevolen.)

En inmiddels is Kerk in Stad 7 dus ook al weer verschenen, met onder andere terugblikken op Palmpasen en de Paaschallenge. Wat dat precies is, kunt u lezen in het verslag dat één van de aanwezigen hiervan maakte.

Mariska Jeuring