Redactioneel - Kerk in Stad nr 22

Jaargang 19, nummer 22

Beste lezer,

Elk jaar sturen we in december een nummer van Kerk en Stad naar elke lidmaat van de Protestantse Gemeente Groningen en de Protestantse Gemeente Damsterboord. Dit is zo’n breed verspreid nummer, waarin ik naast onze trouwe abonnees nog een paar duizend andere lezers mag verwelkomen (Welkom!). Als u benieuwd bent wat er zich de rest van het jaar in de kerkgebouwen, diaconale centra en de hoofden van de predikanten afspeelt, kunt u een abonnement nemen. Een groot en enthousiast team van schrijvers produceert immers elke twee weken een prachtige Kerk in Stad en daar kunt u het dan op zondagochtend tijdens de koffie over hebben.

Het blad is ook digitaal te lezen: sinds dit jaar is er een Kerk in Stad-app, te vinden in de Appstore. Bovendien hebben we deze website en Facebook (www.facebook.com/KerkinStad). Als u wilt, kunt u dus tijdens de koffie zelfs het besproken artikel tevoorschijn toveren op uw telefoon.

U vindt in dit nummer een groot aantal activiteiten dat zich afspeelt in de adventsperiode. Concerten, natuurlijk, maar ook kerstmarkten, vieringen en theater. Daarnaast denkt Tiemo Meijlink in ‘Bij de Tijd’ na over hoopzoekende jonge mensen en Harry Potter. De jonge mensen komen zelf in beweging tijdens een grootschalige kerstactie van studenten; daarover leest u meer in ‘Kerk en Samenleving’. Marian Knigge bespreekt een prachtig kerstgedicht en een radicaal essay. Marga Baas voert twee vrouwen ten tonele die beide vol vertrouwen ‘ja’ zeiden tegen een enorme taak en zo God een plaats op aarde gaven.

Bent u al benieuwd? Ik hoop het. Alvast goede Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar gewenst namens de redactie van Kerk in Stad!

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen