Redactioneel - Kerk in Stad nr 21

Jaargang 19, nummer 21

Beste lezer,

Twee weken geleden maakte ik een oogstdienst mee in Kantens, een klein dorp met een nog kleinere Protestantse gemeente. Iedereen nam een lading lang houdbare boodschappen mee naar de kerk, een geschenk aan God en daarna aan de Voedselbank. De ampele opbrengsten van de inzameling werden na afloop van de dienst met vereende krachten naar kerkgebouw Salem versleept. Daar lagen op de koffietafel ook de vruchten van verscheidene moestuinen tentoongespreid. Ik kreeg een indrukwekkende prei mee naar huis.

We moeten leren hoe we een kleine gemeente kunnen zijn, betoogt Tiemo Meijlink dit nummer in Kerk en Theologie. Omzien naar elkaar, zorgen voor anderen. Tijden veranderen en de kerkgemeentes worden kleiner, maar dat betekent niet dat we moeten wanhopen.
In Kerk en Samenleving leest u hoe Jacobine Gelderloos heel praktisch ingaat op nieuwe uitdagingen. Ze heeft, met succes, gepleit voor de aanstelling van geestelijk verzorgers voor mensen in het aardbevingsgebied. De kerk heeft een taak in deze wereld, zegt Jacobine. Als gemeenteleden moeten we ook elkaar steunen en de fakkel van elkaar overnemen als die even te zwaar wordt.
Jan Wijbenga schrijft in over de kracht van woorden. Soms zorgt de wereld om ons heen dat we het even niet meer weten: nepnieuws en bedrieglijke politici doen de waarheid wankelen. Kunnen we nog wel iets geloven? Ja, want het Woord is standvastiger dan de woorden van mensen. Gelukkig.

Dit is een hoopvol nummer geworden – terecht, want we gaan de verwachtingstijd van Advent in. En het is geen ijdele hoop: de volle boodschappentassen van Kantens zijn het bewijs dat een kleine gemeente in het aardbevingsgebied ook in 2018 nog een groot verschil kan maken. Ik hoop op net zo’n goede oogst in 2019. Veel leesplezier!

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen