Redactioneel - Kerk in Stad nr 17

Beste lezer,

En zo zijn we alweer aanbeland bij Kerk in Stad nummer 17 van het jaar 2018. Waar blijft de tijd. Ook aan dit nummer hebben weer een flink aantal mensen meegewerkt, waarbij ik dan altijd de eer heb het slotwoord (de laatste kopij die richting de drukker gaat) dan wel het beginwoord (het eerste dat u wellicht leest in Kerk in Stad), ’t is maar hoe u het noemt, te mogen schrijven: dit redactioneel.
Ondanks dat er zoveel mensen bij het vervaardigen en vullen van Kerk in Stad betrokken zijn, is het in elkaar zetten ervan een vrij solitaire bezigheid. Er wordt nauwelijks bij gesproken en des te meer gemaild. Het enige spreken zit ‘m, naast uiteraard de redactievergadering in de week voorafgaand aan het in elkaar zetten, in de begroeting van de ‘collega’s’ op het GSp/SKLO aan de Kraneweg, en de conversatie met de correctoren die de redactie elke twee weken in raad en daad bijstaan in het corrigeren van de teksten voor Kerk in Stad. Nou gaan de gesprekken met de correctoren over meer dan de inhoud van het blad, de laatste tijd vooral over de persoonlijke records op de 4 Mijl van Groningen, dit jaar plaatsvindend op zondag 14 oktober. Ik kan u melden, sommige correctoren behoren tot het clubje zeer krasse knarren wat de 4 Mijl betreft, al hoop ik niet dat zij deze benaming als beledigend ervaren. En dan kunnen ze ook nog taalkundig corrigeren. Zeer bewonderenswaardig!

Maar genoeg over de ‘buitenkant’ van Kerk in Stad (en de 4 Mijl). De inhoud ervan zult u zelf tot u moeten nemen. Ik moet zeggen, naast de wijkberichten kunt u weer een aantal ’juweeltjes’ lezen. Ik zal u dan ook niet langer ophouden.

Mariska Jeuring