Redactioneel - Kerk in Stad nr. 12

Beste lezer,

Het echtpaar Pat en Janet Jackson uit Kansas, Verenigde Staten, besloot een jaar in Nederland te gaan wonen. Ze volgden hun droom en aarden ondanks alle culturele verschillen wonderwel in Groningen. Rob Kroes interviewde de pastor en de professor voor ‘Kerk en Samenleving’.

Adri Spelt schrijft ook over dromen, maar dan de letterlijke droom, die wanneer je slaapt. Mensen kijken vaak een beetje argwanend of sceptisch wanneer je over droomuitleg begint, maar dromen en nachtmerries zijn wel degelijk van invloed op en beïnvloed door onze fysieke en geestelijke gesteldheid. Tijd om het serieus te nemen in het pastoraat, vindt hij.

Soms kan pastoraat ook heel praktisch zijn. In diaconaal-pastoraal centrum de Open Hof werkt Natascha als vrijwilliger met dak- en thuislozen die er de dag doorbrengen. Ooit was ze zelf verslaafd, nu werkt ze veel met verslaafde mensen. Ze biedt hun warmte, eerlijkheid, aandacht en duidelijke grenzen. Een vrouw om respect voor te hebben. Mensen hebben het immers niet nodig dat iemand zich boven hen stelt om ze te vertellen hoe ze hun leven moeten veranderen. Veel vaker heb je iemand nodig die naast je komt zitten.

Met Pinksteren vierden we de verbinding met God, schrijft Anne Nijland. Wat is het toch een luxe dat we zo eenvoudig kunnen bidden. Dat God zo ontstellend dichtbij is. En dat het daarbij niet uitmaakt wie je bent: man of vrouw, dominee of leek, dakloze of dakrijke, Amerikaan of Nederlander.

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen