Redactioneel - Kerk in Stad nr. 10

Beste lezer,

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat er niets boven Groningen gaat. Wanneer je wandelt door de stad en de Martinitoren uit de mist ziet opstijgen, of wanneer je over ‘t Hoogeland rijdt terwijl de avondschemer valt en bliksem over de horizon schiet, kun je nauwelijks anders dan dit beamen. Bovendien, iedereen weet dat de wereld ophoudt voorbij Valom en Oudeschip en Nooitgedacht.

Rob Kroes ging voor Kerk in Stad op pad naar de tentoonstelling ‘Waar kom je weg? Zes eeuwen migratie naar Groningen’ in het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Saksen, Hugenoten, Hannekemaaiers, Doopsgezinden en Joden en nog veel meer mensen vonden in de loop van de geschiedenis hun weg naar Groningen. In de wijkberichten en kerkdiensten in Kerk in Stad zie je de migrantengroepen nog een beetje weerspiegeld.

We moeten wel een beetje zuinig zijn op onze stad en provincie. Van de slechte berichten over het klimaat word je soms wat moedeloos – maar vanuit de christelijke traditie is er reden genoeg om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Anita Akkerman geeft theologische tips in ‘Kerk en Theologie’.

Want gelukkig gaat er toch iets boven Groningen. Tiemo Meijlink vertelt ons in Bij de Tijd over ‘de naam boven alle namen’. Juist de nederige weg van diepgaande solidariteit maakte Christus de koning boven alles. De torenspitsen van die romanogotische kerkjes wijzen niet in de leegte.

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen