Redactioneel - Kerk in Stad jaargang 21 nr. 7

Beste lezer,

Toen ik twee weken geleden aan het werk was met het vorige nummer van Kerk in Stad, noemde ik het in mijn hoofd het ‘coronanummer’. Dat bleek niet helemaal te kloppen: de dingen die anders gingen vanwege de coronacrisis waren niet een eenmalige afwijking van de gebaande paden, maar zullen voor de afzienbare toekomst zo blijven. Ook in nummer 7 staat weer heel veel over het coronavirus en de daardoor veranderde samenleving. Maar dit is geen coronanummer. Dit is een paasnummer.

Het zal wel een vreemd Pasen worden. Ds. Pieter Versloot schrijft in ‘Bij de Tijd’ over de treurige eenzaamheid van ziekte – maar dan toch, de hoop. Pieter Bootsma en Reinder de Jager interviewden mensen uit verschillende kerken in deze stad, die hard werken aan nieuwe manieren om invulling te geven aan de kerkgang en gemeenschap. De Matthäus Passion van J.S. Bach kunnen we niet in het echt beluisteren, hoogstens op een cd of via YouTube. En dat geldt ook voor de kerkdiensten: we moeten het doen met de digitale uitzendingen en misschien een liturgie door de brievenbus.

Hopelijk biedt dit blad wat troost met poëzie (Marian Knigge-van der Schors), een update uit Papoea-Nieuw-Guinea (Jan-Willem en Erica Puttenstein) en een blik op de toekomst van de PGG (George Hooijer en ikzelf). De redactie heeft ook haar uiterste best gedaan om relevante informatie te verzamelen over kerkdiensten, kinderwerk en omzien naar elkaar. Daarom ben ik extra blij dat dit nummer breed verspreid wordt onder alle lidmaten van de Protestantse Gemeente Groningen en PKN Damsterboord.

Namens de redactie van Kerk in Stad wens ik u een gezegend Pasen!

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen