Redactioneel - Kerk in Stad jaargang 21 nr. 3

Beste lezer,

In 2020 is het 75 jaar geleden sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog. Dat zal u vast niet ontgaan zijn – in heel Nederland staan we stil bij ’75 jaar Vrijheid’, een jaar lang. Afgelopen tijd was dat in het bijzonder de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz door het Rode Leger op 27 januari 1945. Ds. Pieter Versloot vertelt in ‘Bij de Tijd’ over een bijzonder kunstwerk waarmee de Nederlandse slachtoffers van dit kamp werden herdacht. Lichtgevende stenen lagen eerst verzameld in Rotterdam en reisden daarna naar 171 gemeenten in Nederland. Op de voorpagina ziet u een foto van de stenen in Groningen.

In eigen kring mogen we een heuglijk feit herdenken: Gerard van Reenen, organist van gemeente Damsterboord, viert zijn gouden jubileum. Ria van Dijk-Hilberts ging in gesprek met deze stadjer.

We kijken in dit nummer dus terug, maar ook vooruit. En is dat niet de enige manier?

In Assen gingen mensen uit heel Noord-Nederland in gesprek over de toekomst van de dorpskerken. Door krimp en vergrijzing is het niet altijd even gemakkelijk om de traditionele organisatiestructuren aan te houden. Toch blijkt er nog heel veel mogelijk. U leest erover in Kerk en Samenleving.

Ook onze eigen kerk in Stad denkt na over de toekomst. Dat is niet alleen de taak van de kerkenraden, maar van iedereen. George Heijer van de Algemene Kerkenraad vertelt in dit nummer waar we inmiddels staan op de weg naar een nieuw beleidsplan en vraagt om uw meningen en ideeën. Denkt u mee?

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen