Redactioneel - Kerk in Stad jaargang 21 nr. 22

Beste lezer,

Zoals drs. Bijl schrijft in Bij de Tijd, gaan we voor het eerst in onze herinnering een adventsperiode in tijdens een pandemie. In maart hoopte ik nog dat de crisis voorbij zou zijn vóór Pasen – die gedachte kan ik me inmiddels nauwelijks meer voorstellen. Ik denk dat niemand nu een Kerst zoals in andere jaren verwacht.

We hebben nu wel meer ervaring met ‘crisiskerkdiensten’ dan we rond Pasen hadden. Veel kerken geven een andere maar toch bijzondere invulling aan de advents- en kersttijd. Daarover leest u in de wijkberichten. Deze tijd vraagt ook om een sterke diaconale kerk – maar wat betekent dat eigenlijk? Gerhard ter Beek schrijft erover in Kerk en Theologie.

Misschien bent u dit jaar meer dingen online gaan doen. Rob Kroes schrijft in Kerk en Samenleving over de verschillende apps die aangeboden worden voor op de smartphone om de Bijbel digitaal te lezen. Gebruikt u dergelijke apps? Of speelt uw telefoon misschien op een andere manier een rol in uw geloofsleven?

Kerk in Stad mag een nieuw redactielid verwelkomen. Ruth Pruis is kerkelijk werker in De Fontein en gaat ons helpen elke twee weken het blad te vullen – en binnenkort ook onze nieuwe website. Het blad gaat namelijk vernieuwen en daar hoort de digitale wereld bij. Bij het volgende nummer treft u daarom een enquête aan met vragen over het huidige blad en wat er nog beter kan. Maar nu loop ik op de zaken vooruit – veel leesplezier!

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen