Redactioneel - Kerk in Stad jaargang 21 nr. 2

Beste lezer,

De kerk heeft door de eeuwen heen veel waarde gehecht aan stilte. Bijvoorbeeld in kloosters, een traditie die we bij ons in Groningen terugzien in het Stadsklooster in de Lutherzaal. Op andere momenten past het ons beter om zichtbaar en hoorbaar te zijn.

Zoals in de klimaatkwestie, schrijft ds. Bijl in ‘Bij de Tijd’. Waar zijn de christelijke stemmen die in de vorige eeuw nog wel riepen om verandering?

Dat roepen om verandering hoeft niet per se letterlijk, demonstrerend op straat (hoewel dat in mijn ervaring wel effectief én cathartisch is). Nick Everts, monastiek pionier van het Stadsklooster, vertelt in ‘Kerk en Theologie’ hoe religieus schrijven revolutionair kan worden.

Tegenwoordig worden gedachtes en ideeën veel gedeeld op het internet. Onze redacteur Reinder de Jager bespreekt verschillende Nederlandse theologische blogs. Zo helpt hij u een beetje op weg.

Want dat doet de redactie van Kerk in Stad natuurlijk graag! Gelukkig krijgen we daarbij vanaf nu versterking van Annelies Noordhof-Hoorn, die we aan u voorstellen met een interview.

Tot slot: hebt u al een foto ingezonden voor onze fotowedstrijd? Dat kan nog t/m 28 januari 2020! We zijn heel benieuwd op welke verschillende manieren u kerk-zijn in de stad in beeld brengt. Uw inzending kunt u mailen naar kerk.in.stad@gmail.com. Alle voorwaarden staan op onze website: www.kerkinstad.nl. Succes!

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen