Redactioneel - Kerk in Stad jaargang 21 nr. 19

Beste lezer,

Soms, als niets zo gaat als je zou willen, helpt het om de zaak vanuit een ander perspectief te zien. In dit nummer vindt u een interview met Flip Jüch, zijn hele lange leven al trouwe kerkganger. Dat betekent niet dat hij geen kritiek heeft op de kerk – integendeel. Kunnen we als kerk, en als kerkblad, iets leren van iemand die al zoveel heeft meegemaakt?

Pastor Anita van der Heide van de Immanuelkerk studeerde onlangs af op een bijzonder onderzoek: ze bestudeerde niet de kerkverlaters, over wie we vaak en veel horen, maar juist kerktoetreders. Waarom kiest iemand ervoor om lid te worden van een gemeente? U leest hierover in Kerk en Samenleving.

In ‘Kerk en Theologie’ denkt Tiemo Meijlink verder over het artikel van Dick Tieleman, in dezelfde rubriek in vorig nummer van Kerk in Stad. Wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over een ‘drie-enige God’?

Als ik dit schrijf, zijn we nog in afwachting van nieuwe coronamaatregelen van de overheid. Daarom sijpelt er wat onzekerheid door dit nummer: we weten niet wat er door kan gaan, en op welke manier. Wanneer u dit leest zal er wel meer bekend zijn, houd daarom goed websites en nieuwsbrieven in de gaten. En in ieder geval: veel leesplezier!

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen