Redactioneel - Kerk in Stad jaargang 21 nr. 18

Beste lezer,

Vorige maand zijn de colleges weer begonnen in Groningen. Dat betekent nieuwe en oudere studenten die het studentenleven weer helemaal opnieuw moeten ontdekken: veel traditionele bezigheden kunnen immers niet zomaar meer doorgaan. Pieter Bootsma interviewt in dit nummer nieuwe leden van twee christelijke studentenverenigingen. Waarom worden zij juist nu lid van een vereniging?

Het GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing realiseert zich ook dat veel studenten het moeilijk hebben. Speciaal buitenlandse studenten, ver verwijderd van vrienden en familie. In de wijkberichten komt een hele lijst activiteiten voorbij – in het Engels én het Nederlands – voor studenten.

Annelies Noordhof-Hoorn interviewt een stadjer die ook betrokken is bij jongeren: Bas Huseman werkt voor het Leger des Heils bij de Stichting Jeugdbescherming en Reclassering. Zijn geloof en zijn werk zijn nauw met elkaar verbonden.

In Kerk en Samenleving vertelt PThU-docent Marten van der Meulen over een vernieuwend sociologisch project dat bij de universiteit wordt ontwikkeld: de Church Life Survey. Aan de hand van een vragenlijst die onder gemeenteleden wordt verspreid, kan de universiteit een begrijpelijk en op de toekomst gericht profiel van de kerkelijke gemeente maken, waarmee kerken op een positieve manier kunnen vernieuwen.

Tim Smid peinst in zijn column over de inmenging van influencers in het coronadebat: waarom laten die knappe, populaire jonge mensen zich beïnvloeden door complotdenkers?

Sommige jongerentijdschriften hebben een speciale ‘back-to-school’-editie. Kerk in Stad is geen jongerentijdschrift, en mode-adviezen durven we zeker niet te geven, maar we staan wel even stil bij de jonge stadjers.

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen