Redactioneel - Kerk in Stad jaargang 21 nr. 17

Beste lezer,

Ora et labora, heet de oude regel. Bidden en werken. Dat doen we in de kerk nog steeds. Maar soms gebeurt er iets heftigs, zoals de brand in Moria, en weten we even niet wat we moeten doen.

Nick Everts schrijft in Kerk en Samenleving hoe de ramp kerk én samenleving uitdaagt om verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen om de slachtoffers van het verbrande kamp op te vangen, maar ook om te voorkomen dat een dergelijke gruwelijke gebeurtenis niet weer voorkomt.

Ds. Pieter Versloot schreef een verslag van de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit met het mini-symposium ‘Theologie in crisistijd’. Uit bijdragen van o.a. terrorismedeskundige prof. Beatrice de Graaf en ethicus prof. Theo Boer bleek de vraag naar wat de kerk uit haar rijke traditie te bieden heeft aan de huidige samenleving. Waarschijnlijk veel meer dan daadwerkelijk wordt aangeboden.

Ik was bij een demonstratie op de Grote Markt om de regering op te roepen meer vluchtelingen uit Moria naar Nederland te laten komen. Zoals een vriend van mij opmerkte: grotendeels een preek voor eigen parochie. Maar toch ook: een zichtbare aanklacht tegen regeringsbeleid en een oproep tot barmhartigheid. Opdat ook onze medemensen in Griekenland de adem krijgen om te bidden en werken.

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen