Redactioneel - Kerk in Stad jaargang 21 nr. 15

Beste lezer,

Hebt u een prettige zomervakantie gehad? Velen van u zullen, net als ik, het land niet uit geweest zijn. Dat betekent echter niet dat we de hele zomer niets gedaan hebben.

Misschien hebt u de Schoolkerk in Garmerwolde bezocht. Ons nieuwe redactielid Nick Everts vertelt over dit bijzondere initiatief in Kerk en Samenleving.

Misschien hebt u een goed boek gelezen. Ds. Anita Akkerman heeft een aanrader voor u: Wees niet bang, door de anglicaanse Samuel Wells.

Misschien hebt u de hele zomer het nieuws gevolgd en voelt u zich machteloos door al het onrecht in de wereld. Marieke Laauwen schrijft over haar verlangen naar ‘komkommernieuws’ in haar column: wat zou ze graag willen dat er niets belangwekkends gebeurde en de krantenpagina’s gevuld werden met onzinnieuws.

Misschien hebt u een uitstapje gemaakt naar een plaatselijk monument of een kunstexpositie, zoals het werk van schilderes Annemiek Meijer, dat regelmatig te zien is in de Stefanuskerk in Noorddijk.

Misschien bezocht u het Stadsklooster, om even tot rust te komen en u te bezinnen.

De scholen beginnen weer, veel kerken doen de deuren ook weer open. Op veel plekken klinkt: houd moed. Met Bonhoeffer (Kerk en Theologie) wachten we, hoopvol, op God.

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen