Redactioneel - Kerk in Stad jaargang 21 nr. 14

Beste lezer,

Drie keer per jaar wordt Kerk in Stad naar alle leden van de Protestantse Gemeente Groningen en Damsterboord gestuurd, in plaats van alleen naar de abonnees. Dit jaar gebeurt dat één keer extra: dit nummer gaat naar iedereen. We hebben namelijk een vreemde en moeilijke tijd achter ons en waarschijnlijk nog heel wat voor de boeg. Daarom is het goed om aan het begin van de zomervakantie eraan herinnerd te worden dat we allemaal bij elkaar horen: als mensen en als kerken. En natuurlijk om wat te lezen te hebben in die vakantie.

Nick Everts schrijft over corona-moeheid in ‘Bij de Tijd’. Arjen Zijderveld in ‘Kerk en theologie’ over hoop – iets anders dan optimisme. Jan Wijbenga doet verslag van een bijzondere bespreking van diaconaat in Groningen – noodgedwongen een digitale bijeenkomst. En op de jeugdpagina zien we wat de verschillende jeugdgroepen in de afgelopen maanden tóch hebben weten te organiseren.

Pieter Bootsma en Pieter Versloot gingen voor dit nummer op zoek naar wat corona met onze kerken gedaan heeft. Hoe is ons kerk-zijn veranderd? En hoe ziet men de toekomst? Ze interviewden predikanten en voorzitters van verschillende gemeentes en kerkgemeenschappen.

Verder leest u in dit nummer natuurlijk over de zomerdiensten van de komende weken, want Kerk in Stad verschijnt pas weer op 22 augustus. Tegen die tijd kan er weer van alles veranderd zijn, dus houd vooral goed de berichtgeving van uw eigen gemeente in de gaten.

Lieve mensen, ik wens u allemaal een goede, veilige, mooie en gezonde zomer. Over zes weken zijn wij weer terug!

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen