Redactioneel - Kerk in Stad jaargang 21 nr. 13


Beste lezer,

We kunnen discussiëren over het ‘oude normaal’ en het ‘nieuwe normaal’, maar wat dat inhoudt blijft onduidelijk. Heel vreemd is dat niet: we zijn altijd in ontwikkeling, dus wat normaal is verandert steeds. De schok is nu natuurlijk dat onze levens absoluut niet veranderden op de manieren die we misschien hadden verwacht in januari, maar op drastische wijze een onbekende richting op schoten. Verandering is niet altijd lineair, en ook niet altijd in de richting van een betere wereld zoals wij die ons voorstellen.

Annelies Noordhof schrijft in Bij de Tijd over een gebeurtenis die een grote verandering in de levens van heel veel mensen betekende: de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli, Keti Koti, wordt dit herdacht. De sporen van slavernij zijn immers nog steeds terug te vinden, ook in Groningen.

De kranten staan bol van de verhalen over misdaad, rechtvaardigheid, straf en schuld. Ds. Pieter Versloot schrijft in ‘Kerk en Theologie’ over de biecht (het laatste deel in het drieluik). De biecht is een rafelig, persoonlijk soort verandering: een stap terug naar de gemeenschap voor een schuldige, iemand die het niet verdient.

In Damsterboord heeft een verandering op een wat kleinere schaal plaatsgevonden: daar is onlangs een nieuwe scriba bevestigd in de kerkenraad. Ria van Dijk-Hilberts interviewde stadjer Janny Wieringa.

Wijkgemeente De Bron viert dit jaar haar veertigjarig bestaan. In ‘Kerk en Samenleving’ lezen we dit keer een interview door Reinder de Jager met Ruud van Erp, die vertelt over hoe de gemeente op bijzondere wijze ontstond in een veranderende samenleving.

Zelf schreef ik dit keer een opiniestuk over verandering die ik waardevol acht voor de kerk: meer diverse bestuurslagen. Helaas is dat nog niet zo gemakkelijk in de praktijk te brengen. Maar we kunnen het er in ieder geval over hebben, toch?

Voor de meest actuele veranderingen in uw eigen gemeente kijkt u in de wijkberichten en de kanalen die daar vermeld staan. De kerkdiensten gaan op sommige plekken weer open voor kerkgangers, maar deze verandering gaat niet snel. Wel zorgvuldig. Laten we dat maar als algemeen uitgangspunt nemen.

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen