Redactioneel - Kerk in Stad jaargang 21 nr. 11

Beste lezer,

We stevenen af op weer een feestdag waarop we niet bij elkaar kunnen komen. Maar dit keer begint er zicht te komen op het einde van de crisis – of op z’n minst op het begin van het einde van deze fase van de crisis. Vanaf 1 juni nodigen sommige gemeenten weer voorzichtig een paar mensen uit om de diensten in het kerkgebouw bij te wonen. Andere wachten daar nog even mee – elke kerk, elke gemeente is verschillend en neemt dienovereenkomstig besluiten. In de wijkberichten vindt u meer informatie over de kerkdiensten van de komende tijd, en u wordt vanuit de eigen gemeente ook op de hoogte gehouden.

Informatie alleen is niet genoeg. Soms is het moeilijk om woorden te geven aan de gevoelens die bij al die informatie horen. Poëzie kan dan helpen. ‘Bij de Tijd’ van ds. Pieter Versloot krijgt dit keer de vorm van flarden uit een gedicht van Martinus Nijhoff en Marian Knigge – Van der Schors vertelt over een gedicht van Kees Hermis dat je heel goed als pinkstergedicht kunt lezen.

De Stadjer is dit keer Egbert Modderman, de jonge kunstschilder die voor de Martinikerk de Zeven Werken van Barmhartigheid schildert. Hij won de prestigieuze BP Young Artist Award 2020 van de Portrait Gallery in Londen. In het interview door Annelies Noordhof – Hoorn vertelt hij open over geloof, geluk en de liefde.

In ‘Kerk en Samenleving’ bezint Henk van Dijk zich op de blijvende veranderingen die de coronacrisis zou kunnen bewerkstelligen in de manier waarop we kerkdiensten inrichten. Ook Gerhard Ter Beek denkt na over ons kerk-zijn in de toekomst en ziet een tweeledige taak voor diaconaat: het lenigen van acute nood en het werken aan een maatschappij waarin deze nood niet meer ontstaat. Nemen kerken de verantwoordelijkheid om te strijden voor een rechtvaardige samenleving?

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen