Nut of zin?

Terwijl de lente nog niet is afgelopen maar het weer al zomers aandoet, wordt er achter de schermen reeds gewerkt aan plannen voor het volgende seizoen. Begin september wil de Raad van Kerken in onze stad u en alle bewoners een groots programma aanbieden van activiteiten voor de periode van herfst en winter 2018 - 2019.

Daarbij kunt u denken aan een leerhuis, een wandeling, een boekbespreking, kunst kijken, mediteren, uit de Bijbel lezen, een gedicht beleven, sprekers aanhoren, reageren op anderen en zo nog veel meer.

Dr. Simon W. Bijl

De laatste jaren neemt de deelname aan deze activiteiten geleidelijk af. De gemiddelde leeftijd is hoog te noemen en nieuwe participanten dienen zich maar mondjesmaat aan. Als reden hiervoor kan al snel worden gedacht aan de secularisatie die onmiskenbaar onze samenleving verandert. En wat daar weer achter zou kunnen zitten, weten we niet zo goed. Is het de toegenomen welvaart? Is het de ontwikkeling van de wetenschap? Is het de volle agenda, waardoor mensen tijd tekort komen om na te denken over God en mensen?

Laatst hoorde ik iemand zeggen dat het wel eens ‘het nut’ zou kunnen zijn, dat men al of niet aan geloven zou kunnen toekennen. ‘Wat heb je aan geloven, wat levert het je op?’ is dan de vraag van de moderne mens. Het antwoord op die vraag zou de reden kunnen aangeven voor die afname van mensen die geloven en die zich met geloofsvragen willen bezig houden. Men ziet er ‘het nut’ niet (meer) van in!
 
Zo heb ik het zelf eigenlijk nooit bekeken. Als men het geloof als kind als iets heel gewoons heeft meegekregen, komt die vraag of geloven nut heeft vreemd over. Mijn antwoord op die vraag zou onmiddellijk zijn: Geloven heeft helemaal geen nut! Net zo min als liefde dat heeft! Vragen naar het nut van de liefde is voor mij een nutteloze vraag. Deze begrippen, deze ervaringen van geloof en liefde, deze belevingen, zijn van een totaal andere orde dan die uit de economie, met haar doelen (targets), macht en invloed. Een voorbeeld mag dit verduidelijken: de politicus Bolkestein heeft ooit vanuit zijn levensbeschouwing wel nut aan ‘godsdienst en geloven’ toegekend. Want in zijn ogen bespaart de christelijke godsdienst geld uit de schatkist! Het rijk heeft daardoor minder politieagenten nodig, want gelovigen mogen niet stelen en doden!
Een objectieve buitenstaander kan zo het christendom een bepaalde waarde en nut toekennen, maar de gelovigen zelf zien dat als bijzaak. Misschien dat men beter kan zeggen dat het bij geloven om ‘zin’ en ‘zingeving’ gaat. Zou dan de vraag niet moeten zijn: ‘Wat is de zin van geloven?’

Wat heeft het voor ‘zin’ om mee te doen aan activiteiten van Bezinning en Bezieling?
Dat kan voor iedereen verschillend zijn.
Door anderen te ontmoeten en door kennis te maken met nieuwe gezichtspunten en belevingen van de werkelijkheid, komt er een proces op gang en groeien mensen als u en ik verder in geloven, hopen en liefhebben. En dat geeft en heeft zin, voor jong en oud, in en buiten de kerk!

Anderen hopen u en jou komend seizoen mee te maken bij een van de vele onderwerpen van Bezinning en Bezieling. U krijgt nu de tijd u daarop voor te bereiden. Suggesties daarbij zijn natuurlijk van harte welkom.