Week van gebed 2022

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Dit doen zij tussen 16 januari en 23 januari onder het thema ‘Licht in het duister’. Ook in Groningen worden diverse activiteiten georganiseerd. De meest recente informatie vindt u op www.missie050.nl. In dit artikel ligt ik alvast enkele punten uit.

Nick Everts
Extra - Week van Gebed1

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. In Nederland doen naar schatting jaarlijks zo'n 200.000 mensen mee met het initiatief. De gebedsweek wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van Bethlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hun compassie betoont.

In Groningen wordt de Week van gebed afgetrapt met een interkerkelijke viering in de Nieuwe Kerk op 16 januari om 17:00 uur. Deze viering is digitaal te volgen via de website van de Nieuwe Kerk. Verder wordt er, net als voorgaande jaren, een kerkentocht gehouden. Dit jaar doen er vier kerken mee in de regio Zuid. Op de website van Missie050 kunt u vinden waar u digitaal en/of fysiek hartewenskaartjes kunt inleveren: punten van zorgen of aandacht die om gebed vragen. Ook vindt u op de website van Missie050 een overzicht van stilteplekken die zelfs binnen de coronamaatregelen nog toegankelijk zijn.

Echt nieuw is dit jaar de dagelijkse podcast. Met medewerking van diverse voorgangers en oudsten wordt er in de Week van gebed dagelijks stilgestaan bij het aangereikte dagthema. Bij de Week van gebed hoort namelijk een boekje met materiaal dat wordt aangedragen door een jaarlijks wisselende christelijke groep. Per dag reiken zij een thema aan dat uitnodigt tot gesprek. De podcast kunt u ook vinden op de website van Missie050.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief