We lopen financieel bijna in de pas!
Help mee om 2021 een succes te maken

Over het jaar 2021 lopen de inkomsten van kerk en diaconie tot en met oktober bijna volgens de begroting. Dat is goed nieuws, maar ‘bijna’ is niet helemaal. En daar komt bij dat de begroting 2021 een tekort laat zien. Daarom doen we een oproep aan ieder om tegen het einde van dit jaar een (extra) gift voor kerk en diaconie te overwegen.

Er zijn kerkleden die hun toegezegde jaarbijdrage al hebben voldaan. Daar zijn we heel blij mee. Ook zijn er die al een flink deel hebben voldaan. We kijken met blijde verwachting uit naar het resterende deel. Daarnaast is er een flinke groep die geen toezegging vooraf doet, maar wel vaak aan het einde van het jaar een gift overmaakt. Op hen doen we in het bijzonder een beroep om een milde gift te geven. We kijken er met veel verwachting naar uit.

 

We, dat zijn kortweg kerk en diaconie. Anders gezegd, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Uw bijdragen helpen om diaconaal werk in onze stad, de buurten en de wijken, maar ook daarbuiten in land en wereld mogelijk te maken. Uw bijdrage voor de kerk helpt om de vaste kosten van de kerk, gebouwen en salarissen, te betalen, maar ook nieuwe activiteiten als de Stadspredikant.

 

Een extra gift voor de kerk kunt u overmaken naar NL63RABO 0373 7408 91 onder vermelding van ‘Gift voor de kerk’ of direct via de tikkie-iDeal: kerk050.nl/gift

Extra - Oproep AK22 - QR

Bij voorbaat veel dank!

Elsbeth Vonkeman, College van Diakenen
George Hooijer, College van Kerkrentmeesters

Schrijf je in voor de nieuwsbrief