One Night with the King (2006) & Esther (1999)

Het verhaal van Esther (ook geschreven als ‘Ester’) is een van mijn favoriete verhalen uit de Bijbel. Opvallend aan dit Bijbelboek is dat God niet één keer genoemd wordt en toch de leiding heeft over de beschreven gebeurtenissen. In deze filmrecensie behandel ik twee vertolkingen van Esther, namelijk de film ‘One Night with the King’ uit 2006 (hierna afgekort met ONWTK) en de film ‘Esther’ uit 1999

Catharina Knol
Extra - Esther5 - 1
Links: still van ‘One Night with the King’. Esther doet familieonderzoek in de koninklijke bibliotheek. Rechts: still van ‘Esther’ waar zij spreekt met de eunuch Hegai.

De film ONWTK begint met een verdiepende achtergrond, namelijk met 1 Samuel 15 waar koning Saul de opdracht krijgt de Amalekieten en al het vee uit te roeien. Saul spaart echter de koning van de Amalekieten (koning Agag, welke later alsnog wordt gedood door de profeet Samuel) en enkele dieren. Samuel vertelt namens God aan Saul dat door zijn ongehoorzaamheid hem zijn koningschap zal worden ontnomen. Hierna zien we het niet geverifieerde deel: de zwangere echtgenote van koning Agag blijkt te zijn ontsnapt en haar nakomelingen zijn uit op wraak op de Joden. Zo ook Haman de Agagiet. Gedurende de film draait het enerzijds om de opbouw van zijn wraak tegenover de Joden en anderzijds om Esther in haar proces van burgermeisje tot koningin. Tevens staat het opbouwende vertrouwen tussen Esther en koning Ahasveros (Perzische koning, ook wel bekend als Xerxes) centraal. De film wordt niet voor niets betiteld als een romantisch drama.

In de film Esther gaat het verhaal wat sneller qua ontwikkelingen en ligt voor je gevoel de focus iets minder op Haman. De romantiek tussen Esther en koning Ahasveros is hier in vergelijking met ONWTK geringer. Pas richting het einde van de film komt er een duidelijke liefdesverklaring van koning Ahasveros naar koningin Esther toe, terwijl bij ONWTK de koning veel sneller zijn waardering voor Esther uitspreekt en zelfs liefdesverdriet lijkt te hebben wanneer hij Esther ervan verdenkt een andere liefde te hebben omdat hij enkele maanden weg is geweest vanwege een oorlog.

Filmlocatie
ONWTK heeft zichtbaar meer budget gehad dan Esther. Dat is terug te zien aan de entourage. Het imposante paleis van Ahasveros in ONWTK is een bestaande locatie, namelijk fort Mehrangarh in de stad Jodhpur (India). De filmopnamen voor Esther hebben plaatsgevonden in de stad Ouarzazate (Marokko). Persoonlijk vind ik het decor van Esther meer realistisch voor die tijd dan die van ONWTK.

Extra - Esther5 - 2
Bijschrift: In ONWTK (links) is het paleis enorm ten opzichte van de ‘gewone’ paleismuren in Esther (rechts).

Muziek
Naar mijn mening is de muziek van beide films goed gekozen. Vooral het Perzisch lied van ONWTK dat gezongen wordt bij het huwelijk van Esther en Ahasveros is ontroerend. De vertaling ervan geeft: “De mooie koningin en de koning komen in al hun glorie. De mooie koningin en de koning zijn gearriveerd”. Het doet me denken aan Jezus en zijn bruid(sgemeente). De filmmuziek van ONWTK, gecomponeerd door J.A.C. Redford, is te vinden op YouTube.

Overeenkomsten
Overeenkomsten tussen beide vertolkingen zijn het vertrouwen op God, Esthers moed, het koesteren van je afkomst, een complot tegen de koning en de zorgzame oom Mordechai. In beide vertolkingen blijft Mordechai Esther op de voet volgen. Beide acteurs die Mordechai neerzetten doen dat op een mooie manier. Ze zijn in het begin bezorgd om Esther, maar tegelijk ook verheugd als Esther haar positie als koningin krijgt en zo haar volk kan redden. Een opvallend detail van beide films is dat geen enkele acteur of actrice van Joodse afkomst is.

Verschillen
Esther komt in Esther als een meer volwassen persoonlijkheid over dan de Esther van ONWTK. Echter, beide vrouwen zijn moedig en in staat overtuigende woorden te gebruiken bij serieuze zaken. Een tweede verschil is dat bij Esther de relatie tussen haar en de koning minder hecht is dan bij ONWTK. Dat komt misschien mede doordat de koning van Esther wat labiel overkomt, terwijl de koning van ONWTK daadkracht en leiderschap toont. Bij het horen van Esthers daadwerkelijke afkomst lijkt de koning van Esther in paniek te zijn, in tegenstelling tot een verbijsterde maar kalme koning Ahasveros in ONWTK. Een derde verschil betreft de nacht die Esther met de koning moet doorbrengen. Beide films geven een verschillende invulling aan wat er die nacht precies heeft plaatsgevonden.

Bijbelgetrouwheid
Als we kijken naar Bijbelgetrouwheid valt op dat de periode van vasten die Esther hanteerde voordat zij naar de koning zou gaan bij ONWTK wordt weggelaten. Bij ONWTK gaat Esther direct met spoed naar de koning zodra er een dringende oproep op haar wordt gedaan. Hierdoor ontstaat er ook een verschil in de manier waarop Esther naar de koning gaat. Waar Esther in Esther in haar koninklijke kledij naar de koning gaat, gaat Esther in ONWTK in haar ‘gewone’ kleding de zaal binnen.

Extra - Esther5 – 3
Het moment waarop Esther naar de koning gaat beleef je als kijker intenser bij ONWTK (links

Het gebruik van de Davidsster in ONWTK is echter een historische fout omdat deze ster toen nog niet symbool stond voor de Joodse identiteit.

De ontknoping
Bij ONWTK is het moment waarop Haman ontmaskerd wordt anders en naar mijn mening iets indrukwekkender. In Esther is de ontknoping realistischer weergegeven. Niet alleen vanwege het verschil in dialoog maar ook vanwege het feit dat Esther twee maaltijden gaf en dus niet meteen Haman ontmaskerde, waar Esther dat wel doet in ONWTK.

Wie het Bijbelboek kent weet hoe het hele verhaal afloopt.

Extra - Esther5 – 4
De onthulling van Hamans plan wordt in beide films anders gebracht, maar met eenzelfde afloop.

Tenslotte
Ik hoop je met mijn recensie enthousiast te hebben gemaakt om deze films te bekijken. De vertolkingen hebben hun eigen sterke kanten en vullen elkaar aan. Dit is de reden waarom je naar mijn mening beide films moet hebben gezien.

Voorkant editie 5.JPG

Editie 5 - 2022

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief