Meer drama in de kerk
Jantine Landman-Zuur over Noach en de ark

Enkele jaren terug werden de Groningers gevraagd naar hun meest populaire bijbelverhaal. “De ark van Noach,” was het vaakst gehoorde antwoord. Voor ds. E.J. Veldman aanleiding om het verhaal uit Genesis te bewerken tot een script voor een voorstelling voor kinderen. De zondag het dichtst bij Werelddierendag werd gekozen tot moment van uitvoering. Niet verwonderlijk, want wie herinnert zich niet de tekening in de kinderbijbel van de stoet van dieren op weg naar de pasgebouwde ark? Dit jaar zal voor de derde keer de voorstelling in de Nieuwe Kerk plaatsvinden.

Pieter Bootsma

Inmiddels is een kleine werkgroep ‘Meer drama in de kerk’ – naast Evert Jan Veldman bestaande uit Merel Wierenga, Kees van der Zwaard en Jantine Landman – de motor achter de voorstelling. Ook met Pasen en Kerst maakt de werkgroep een kindervoorstelling. Het oorspronkelijke script van ‘Noach en de ark’ is ondertussen stevig onderhanden genomen door Kees van der Zwaard. Hij is de professional in de werkgroep want naast theoloog is hij ook dramaturg.

Extra - Ark van Noach18 - kleiner

“Spel en beweging,” aldus Jantine Landman, “brengen verhalen voor de bezoekers tot leven. En de bijbelse verhalen kun je op deze manier intensief beleven. Het zijn universele verhalen waarin je je herkent met je eigen levensverhaal.”

Behalve dramavoorstellingen in de dienst kunnen in de liturgische vieringen dramatische elementen worden gebruikt. Dit jaar werd in de veertigdagentijd in de Nieuwe Kerk niet het Marcus-evangelie gelezen, maar Marcus vertelde zijn verhaal onder de titel ‘Met Markus onderweg’. Helaas kon vanwege de corona niet in teamverband gewerkt worden.

Het verhaal

Jantine: “Noach en de ark is een heftig verhaal. Het gaat om de mensen die van de aarde een puinhoop maken. God veroorzaakt dan een oervloed die het leven op de aarde vernietigt, uitgezonderd de rechtschapen Noach, zijn vrouw en hun drie zonen en van elke diersoort een mannetje en een vrouwtje. Zij schepen zich in de ark in die Noach bouwt. Met deze overlevers begint God aan een nieuwe wereld. Maar helaas, er zal niets veranderen, de mensen blijven even slecht. Dat had je van tevoren kunnen bedenken, zeggen Zijn engelen. Maar de mensen zitten in Gods hart. Tot verbazing van de engelen belooft Hij zelfs dat Hij de aarde niet opnieuw zal laten ondergaan.”

Extra - Ark van Noach18 - voorstelling

Uitvoering

De oefeningen zijn begin september begonnen. De rollen van Noach, zijn vrouw en de drie zonen en van de drie engelen die in gesprek zijn met God in de hemel worden gespeeld door een achttal spelers van 13 tot 35 jaar. Terzijde van het podium staan grote schermen waarop de animaties (kleine filmpjes) van Anna Sieben, die de voorstelling ondersteunden, te zien zijn: de ark wordt gebouwd en de vloed komt over de aarde. Bij de bouw van de ark wordt het publiek uitgenodigd om mee te doen. Het publiek in de banken timmert mee en laat de regenval kletteren. Cantor Mannes Hofsink dirigeert de deelnemers. Bij de voorstelling op de donderdag, voorafgaand aan het weekend, zullen vijftig leerlingen van 8 tot 12 jaar van basisschool De kleine wereld op het podium van de kerk dansend meebouwen aan de ark terwijl de rest en de ouders toezien. Jantine hoopt dat in een volgend jaar meer scholen meedoen. Dat geeft ook de mogelijkheid met de kinderen het verhaal van Noach voor te bereiden en erover na te praten.

Jantine: “Mijn rol is die van regisseur en producent. Als regisseur help ik mensen om te verbeelden en geef feedback aan de spelers die hun lichaam als instrument gebruiken. Wat breng je over, is de vraag die ik bij de repetities steeds aan de spelers stel. Ik leer veel van Kees van der Zwaard. Ik ben nu eenmaal geen professional. In mijn werkzame leven ben ik psycholoog en werk in een huisartsenpraktijk. Mijn productietaken gaan over mensen, stukken, locaties, kortom over de organisatie. Het geeft een fantastisch gevoel als de voorstelling lukt. Voor mij voelt het vooral heel goed als de spelers hun rol met hart en ziel kunnen spelen en dat op het publiek hebben kunnen overbrengen.”

De ark van Noach in de Nieuwe Kerk: op 2 oktober om 16:30 uur, op 3 oktober om 10:30 uur (dan ook te volgen op kerkomroep.nl).

 Regie: Jantine Landman
Muziek: Mannes Hofsink, cantor-organist van de Nieuwe Kerk
Vormgeving: Anna Sieben
Tekst naar Genesis 6-9: ds. Evert Jan Veldman i.s.m. Klaas Knillis Hofstra, bewerking: Kees van der Zwaard
Spel: gemeenteleden van de Nieuwe Kerk

Web - Ark van Noach18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief