“Ik kijk uit naar de komst van de Heere”
Interview met mevrouw Hulleman, lid van de wijkgemeente Martinikerk

Voor mijn tweede interview heb ik mevrouw Hulleman, 83 jaar, mogen interviewen. Zij woont in een prachtig appartement in de binnenstad van Groningen met uitzicht op het water. Voor we met het interview beginnen neemt ze me mee naar het balkon waar een sierlijk olijfboompje staat. Mevrouw Hulleman vertelt mij dat ze nog niet naar Israël is geweest, maar op deze wijze toch een stukje Israël in huis heeft gehaald.

Catharina Knol
Stadjer16 - 1

Waar bent u dankbaar voor?

"In de eerste plaats ben ik dankbaar dat ik uit gelovige ouders geboren ben en dat zij mij bij de Heere Jezus hebben gebracht. Ik kom uit een warm gezin. Ik ben dankbaar dat ik een gelovig man heb getrouwd. Hij had de zekerheid van het geloof en leeft nu bij de Heer. Vanuit de Vergadering van Gelovigen hebben wij de stap gemaakt naar de Martinikerk. In de Vergadering van Gelovigen heb ik de Heere Jezus leren kennen. Ik heb een punt van bekering meegemaakt. Er is een moment geweest in mijn leven waar ik tot het besef kwam dat ik meer in de wereld thuis was, dan in Gods koninkrijk. Ik ben op de knieën gegaan en heb Hem om vergeving gevraagd. Het was overgave. Op dat moment weet je dat je een kind van God bent. Dat kan nooit meer ongedaan worden gemaakt. Hij zal mij nooit verlaten.

“Toen ben ik heel anders gaan leven. Je hart gaat uit naar de dingen van de Heer. Dat bewerkt de Heilige Geest dan. Hij was al wel aanwezig, maar kreeg toen pas ruim baan. De Heilige Geest stuurt mij, in verbinding naar de Heere Jezus. Ook in gedachten waar ik vergeving voor moet vragen. Dat de Heilige Geest in mij werkt is genade. Ik mag vrijmoedig door Christus naar de troon der genade gaan. Ik spreek meer met de Heere Jezus over de gewone dingen… nu realiseer ik het mij pas eigenlijk.”

Op welke manier zou u meer van God willen zien?

“Ik zie al zoveel van God. Als ik meer leiding van de Heer wil zien, ga ik bijbellezen. Deze vraag kan ik alleen maar beantwoorden met: nog meer?”

Welke vraag zou u aan God willen stellen, indien u hem in de nabijheid die Mozes mocht ervaren kon spreken?

“Ik zou hem niets vragen. Ik zou mijn hoofd buigen en gesluierd naar God gaan. Misschien dat God mij zegent.”

Er wordt weleens gezegd dat God terug te zien is in de natuur, wat vindt u daarvan?

“Natuurlijk zie je daar de handen van onze liefhebbende Vader in. Ik heb het voorrecht een boom voor mijn huis te hebben en daar komen uiteindelijk kleine duifjes uit. Ik vind de natuur zo rustgevend, zo mooi. We mogen ervan genieten. We moeten er zuinig mee omgaan. Kijk maar naar het olijfboompje op mijn balkon, ik zie daar iets van Israël in. Ik ben een echte Israël-fan, mijn leven is ermee verweven en dat is pure genade. De Heere Jezus zou verrast zijn als Hij langs zou wandelen en mijn olijfboompje zou zien.”

Salomo vroeg om wijsheid, wat zou u vragen?

“Voor sommige dingen heb je echt wijsheid van God nodig. Die momenten ken ik wel in mijn leven. Soms zoek ik naar voorbeelden in de Bijbel. Soms bid ik:”O Heer, wilt U in mijn hart werken" of “hoe moet ik hiermee aan?”. Dan gebeurt het soms dat ik antwoord krijg en raak ik ontroerd. Het is heel bijzonder. Leve de verbinding met de hemel!"

We bereiden ons voor op het eeuwige leven, welke eigenschappen zou u willen meenemen naar de nieuwe aarde/hemel?

“Er komt een nieuwe hemel en aarde en ik zal helemaal vernieuwd worden. Dan zullen wij volmaakt zijn. Wij zullen vernieuwd worden en dan zal God een gave geven. Welke gave ik van God zou willen krijgen: muzikaal zijn. Ik zou graag harp willen spelen; daarnaast zou ik graag iets voor een ander willen betekenen.”

Stel dat Jezus u zou uitnodigen voor een wandeling, welke onderwerpen zouden besproken worden?

“Ik zou van tevoren geen onderwerpen bedenken. Ik zou gezellig met Jezus door de binnenstad lopen en over de dingen van de dag praten.”

Wat is uw favoriete bijbelverhaal (of persoon) en waarom?

“Het verhaal van Jozef. Het is een verhaal van hoop en laat Gods leiding zien. Hij werd verkocht door zijn broers en dan gaat de Heere aan het werk. Hij heeft Jozef losgekocht en had daar een koninklijke bedoeling mee. Jozef heeft zich vorstelijk gedragen en is een getuigenis geweest voor velen. God Zelf heeft hem verhoogd.”

Wie is God voor u?

“God is alles voor mij. Ik kan er niets aan toevoegen. Een liefhebbende Vader, maar ook een toornende God. En ik ben dankbaar dat ik mij een kind van God mag noemen. Ik mag een kind van God zijn door het verlossingswerk van de Heere Jezus. Dat ik bij de schare mag horen die niemand tellen kan. Dat ik straks inga in het koninkrijk van God. Hoe ik mijn dankbaarheid daar ga uiten, dat is niet voor te stellen. Ik kijk uit naar de komst van de Heere Jezus. Ik ga graag mijn bruidegom tegemoet en mijn olie haal ik uit de Bijbel.”

Lijkt het u leuk om door middel van een interview over het geloof te praten? Stuur dan een mail naar .

Schrijf je in voor de nieuwsbrief