Bezinning & Bezieling 2021 – 2022 (vervolg)

Dit is het tweede deel van de samenvatting van het aanbod Bezinning & Bezieling 2021-2022, samengesteld door de kerken in Groningen die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken. Meer informatie kunt u vinden in het programmaboekje Bezinning & Bezieling. Het eerste deel van het programma stond in Kerk in Stad 16 van 2021. Vraag voor de zekerheid altijd na bij de organisator of de activiteit ongewijzigd doorgaat.

Bijbel en geloofsvragen

Leeskring God met ons – Rowan Williams

Rowan Williams was van 2002 tot 2012 aartsbisschop van Canterbury en schreef diverse boeken, waaronder God ontmoeten in Paulus. In God met ons gaat Williams in op de betekenis van het kruis en de opstanding – toen en nu. Goed leesbaar met veel aandacht voor de context van toen en de vraag hoe wij nu kunnen aankijken tegen en leven met kruis en opstanding, het kerngegeven van het christelijk geloof: Paasgeloof. We lezen een aantal hoofdstukken.

Data: We prikken in overleg een datum in de veertigdagentijd en een datum in de Paastijd
Tijd: Overdag
Locatie: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Begeleiding en aanmelding: Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com / 06 17067504

BezBez1 - Leeskring God met ons – Rowan Williams

Vieringen Op Weg: Judas

Judas verraadde Jezus. Kort daarop kreeg hij berouw over zijn daad, maar zag geen andere uitweg dan het beëindigen van zijn leven. Een onomkeerbare keuze. Was er voor Judas een andere mogelijkheid? Hoe kwam hij tot zo'n keuze? Hoe werd er in de loop van de eeuwen over Judas geoordeeld? Hoe kijken wij hiertegen aan? Misschien kennen we zelf wel een ‘Judas’, of herkennen we iets van hem. Veel vragen; samen gaan we op zoek naar antwoorden. Iedereen is welkom om mee te doen aan de voorbereiding. Zelfdoding is een beladen onderwerp. Als voorbereidingsgroep willen we met elkaar in gesprek hierover. We zijn niet gericht op het verwerken van rouw.

Data voorbereiding: 25 januari en 8 februari
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Viering: zondag 27 maart om 11:30 uur
Coördinatie en aanmelding: Anita Benjamins, 06-12301108,
Voorganger: ds. Jan Willem Nieboer

BezBez1 - Vieringen Op Weg - Judas

Vieringen Op Weg: Zinvol leven

Zinvol leven: wat is dat? Wat betekent dat voor jou? In het Bijbelboek Prediker lezen we: “Lucht en leegte (…) alles is leegte” (Prediker 1:2) en : “Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan” (Prediker 1:9). Wat is dan zinvol leven, hoe ziet dat er uit? Aan de hand van het boek Zinvol leven van Stefan Paas en Siebrand Wierda onderzoeken we met hun verwijzingen naar het bijbelboek Prediker dit thema en onze eigen vragen daarbij.

Data voorbereiding: 23 maart, 6 en 20 april
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Vieringen: zondag 15 en 22 mei 2022 om 11:30 uur
Coördinatie en aanmelding: Herma Bosch, 06-51831924,
Voorganger: Jan Willem Nieboer, 06-23409036,

Spiritualiteit

Writefulness: cursus meditatief schrijven

De term writefulness is een samenvoeging van de woorden ‘writing’ (schijven) en ‘mindfulness’. Writefulness is dus een combinatie van schrijven en aandachtgerichte meditatie. In beide cursussen proeven we aan vier vormen van writefulness. Door deze methodes spreek je verschillende kanten in jezelf aan. De cursus is een samenwerking vanuit PKN Groningen-Zuid en Stadsklooster Groningen. Het bestaat uit een kennismaking met writefulness op vier avonden. Voor materiaal wordt gezorgd. Wel moedigen we aan om een eigen pen (evt. met bijzondere herinnering) mee te nemen.

Cursus A vond plaats in 2021.
Cursus B – 3 februari, 3 maart, 7 april en 12 mei 2022
* Creatief schrijven * estafette * schrijven als oefening van empathie * brief aan God *
Tijd: 19:30-20:45 uur
Locatie: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Maximaal aantal deelnemers: 10
Opgave: www.stadskloostergroningen.nl

BezBez1 - Writefulness - cursus meditatief schrijven

Workshop Teken een kruis

Het kruis is het symbool van de christelijke traditie. In deze workshop verdiepen we ons in de betekenis van het kruis. Vervolgens teken we stap voor stap een kruis. Al doende krijgt u tips over hoe u het aan kunt pakken, u hoeft niet goed te kunnen tekenen. Wel vindt u het fijn om u creatief uit te drukken, een moment naar binnen te keren en dit samen in een kleine groep te doen. Er wordt gewerkt met kleurpotlood en ecoline.

Datum: 16 maart 2022
Tijd: 09:30-12:00 uur
Locatie: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1
Kosten: € 12,50
Begeleiding en aanmelding: Mariska Lunsing (Beeldend bezig!),

 

Lezing, debat, samenleving

Lezingen in de Sint Martinusparochie
Over de Stille Omgang

door Jeroen Brenninkmeijer

Amsterdam wordt wel eens ‘mirakelstad’ genoemd vanwege het Sacramentsmirakel dat daar heeft plaatsgevonden op 15 maart 1345. In de Kalverstraat lag een man ziek te bed, stervende. Een priester gaf hem de H. Communie. Daarna moest hij overgeven en het braaksel werd in het haardvuur gedaan. De volgende dag bleek de H. Hostie onbeschadigd boven het vuur en het gebeurde herhaalde zich tweemaal. Bedevaarten en sacramentsprocessies kwamen op gang. Toen Amsterdam in 1578 protestants werd, was dit niet meer mogelijk. In stilte en in groepjes bleef men de gang van de Kalverstraat naar de Oude Kerk lopen. Vele duizenden katholieken uit het hele land komen nog steeds ieder jaar samen voor de Stille Omgang. Over deze geschiedenis en de betekenis ervan zal Jeroen Brenninkmeijer vertellen aan de hand van beelden. Jeroen Brenninkmeijer (1971) is sinds vorig jaar voorzitter van de Stichting Stille Omgang.

Datum: 8 februari
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Pastorie, Radesingel 4
Informatie: www.stmartinusparochie.nl

 

BezBez1 - Over de Stille Omgang

Lezingen in de Sint Martinusparochie
De sociale kwestie in de christelijke politiek

door mr. Pia Lokin-Sassen

Vanaf het midden van de negentiende eeuw ontstond er door de opkomende industrialisering ook in Nederland een arbeidersklasse, die rechteloos was en in grote armoede leefde. Het zijn vooral christelijke kabinetten geweest die de basis hebben gelegd voor de sociale wetgeving aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Mw mr. Pia Lokin-Sassen studeerde rechten in Nijmegen. Tot 2009 doceerde zij aan de RUG onder meer Parlementaire Geschiedenis en Mensenrechten. Van 2011 tot 2015 en van oktober 2017 tot juni 2019 was zij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor het CDA.

Datum: 22 maart
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Pastorie, Radesingel 4
Informatie: www.stmartinusparochie.nl

 

 

Lezingen in de Sint Martinusparochie
Het christelijk gebed van beschouwing

door pater Hugo Beuker

Velen in het moderne westen verlangen ernaar zich meer voor de ervaring van Gods aanwezigheid open te stellen. Ze zoeken daarvoor concrete oplossingen en voelen zich dan vaak gedwongen zich tot boeddhistische en hindoeïstische bronnen te wenden. Die blijken dan vaak toch niet zo toegankelijk als ze in eerste instantie leken, omdat ze gestoeld zijn op een totaal ander filosofisch denkpatroon. Ondertussen ligt er echter op de zolder van onze eigen traditie een schat aan praktische meditatiemethoden klaar om herontdekt en ingezet te worden. Pater Hugo heeft er een paar voor u in de aanbieding, kant en klaar om thuis te gebruiken. Vreemde kunstgrepen komen er niet aan te pas. Een beetje tijd, een scheutje geduld en een klein snufje bescheidenheid volstaan. Pater Hugo bewoont sinds 2001 de kluizenarij van Warfhuizen. Hij is opgeleid aan de universiteit van Leuven, waar hij zich specialiseerde in mystieke theologie.

Datum: 5 april
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Pastorie, Radesingel 4
Informatie: www.stmartinusparochie.nl

 

Cover nummer 1.JPG

Editie 01 - 2022

Lees meer Bekijk pagina

Schrijf je in voor de nieuwsbrief