Kracht van de herhaling

Met het vieren van Jezus’ opstanding afgelopen Pasen is een nieuw begin begonnen. Opnieuw. Want Pasen komt elk jaar voorbij, net als de vele al dan niet religieuze feestdagen die voor ons liggen. Zo een indruk als ze vroeger konden maken, kunnen feestdagen soms akelig op gewone dagen lijken. Schuilt er kracht in die jaarlijkse herhaling?

Anne Nijland

Jazeker. Die kracht zit hem in de rituelen. Door even uit het alledaagse te stappen en tijd in te plannen voor de momenten waarop de betekenis van deze feestdagen onderstreept worden, kun je bewust blijven van wat we vieren en gedenken. Dat geldt voor zowel religieuze als niet-religieuze feestdagen. Met Pasen hebben we dat kunnen doen door (één van) de diensten van de Paascyclus te bezoeken. Zo word je letterlijk stil gezet en bewust gemaakt van de betekenis van een Witte Donderdag of Stille Zaterdag. 4 mei krijgt betekenis door mee te doen met de twee minuten stilte, dat kan zelfs thuis op de bank. Bevrijdingsdag wordt bepaald door festiviteiten, of door het bekijken van een oorlogsdocumentaire. Het maakt je na al die decennia bewust van het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat we dankbaar mogen zijn voor al die jaren dat we al ‘oorlogsvrij’ zijn.

Meedoen en meevieren maakt verschil. Simpel gezegd zorgt het ervoor dat niet elke dag op de ander lijkt, zoals elke periode van het kerkelijke jaar zijn eigen kleur en vieringen heeft, en zoals elk seizoen zijn eigenschappen heeft. Wat dramatischer gezegd kan meevieren het verschil maken tussen bestaan en leven. De feestdagen die voor ons liggen laten ons zien dat er heel wat condities en voorwaarden zijn, willen we ons leven kunnen leven zoals we dat dagelijks doen. Zonder Jezus’ opstanding geen nieuwe kansen, geen ultieme getuigenis van de Liefde van God voor ons mensen, geen schone lei en geen vreugde jegens dit alles. Zonder het offer van zoveel (buitenlandse!) mensenlevens om de Tweede Wereldoorlog in ons land tot een einde te brengen, geen vrijheid. Zonder Pinksteren geen uitstorting van de Heilige Geest over alle mensen ongeacht geslacht, status of talent. Zonder Heilige Geest geen mogelijkheid voor elke simpele ziel om ons op eigen initiatief te laven aan Gods nabijheid. Al die mogelijkheden, om te bidden, om ons vergeven te weten en een nieuwe stap te mogen zetten, om naar de kerk te gaan, om ons veilig te voelen, om te kunnen stemmen, om onszelf te mogen zijn, etc., zijn ons gegeven. En daar herinneren ons die feestdagen aan. Mits wij tijd vrijmaken om er bij stil te staan. Herhaalse!