Geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied

Op zondagmiddag 14 oktober zaten drie Groningers aan tafel bij Jacobine Geel in haar tv programma Jacobine op zondag. Bijna als vanzelfsprekend ging het over de aardbevingen in onze provincie. Wie immers aan Groningen denkt de laatste jaren, denkt ook meteen aan aardbevingen en alle ellende van dien. Bij Jacobine op zondag ging het over een opmerkelijk nieuw initiatief, namelijk dat er binnenkort twee geestelijk verzorgers actief zullen worden in het aardbevingsgebied om een luisterend oor te zijn voor de persoonlijke zorgen en moeiten waarin veel mensen beland zijn.

Tiemo Meijlink

Daarom dit keer een bijzondere Bij de tijd, namelijk een kort artikel dat in verschillende persorganen is verschenen de afgelopen weken:

“Geestelijk verzorgers aangesteld

Vanaf 1 december 2018 zullen twee parttime geestelijk verzorgers mensen in het aardbevingsgebied ondersteunen bij het (her)vinden van hun draai in de samenleving. Het Platform Kerk en Aardbeving (K&A) heeft de Stichting Solidair Groningen & Drenthe (SGD) bereid gevonden om tijdelijk het werkgeverschap te vervullen. Het Platform K&A en de SGD maken deel uit van een brede projectgroep uit verschillende maatschappelijke en kerkelijke organisaties. De projectgroep meent in Jitse van der Wal en Melissa Dales twee goede geestelijk verzorgers te hebben gevonden die deze functie gezamenlijk waar kunnen maken. In de loop van het volgend jaar worden de geestelijk verzorgers ondergebracht in een zelfstandige inter-levensbeschouwelijke stichting. Jitse en Melissa zijn voorlopig aangesteld voor een jaar met de bedoeling om voor langere tijd verbonden te blijven aan dit initiatief en zo mogelijk op te schalen. Zij zullen zich binnenkort nader aan de regio voorstellen en ook hun werkwijze en vestigingsplaats bekend maken.

Diverse landelijke fondsen zoals de Maatschappij van Welstand, PIN fonds, Stichting Rotterdam, het RCOAK, de PKN Groningen, de Doopsgezinde sociëteit en andere kerkgenootschappen hebben zich solidair getoond met Groningers in nood. Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een substantiële bijdrage geleverd. Dat gebeurde nadat de Tweede Kamer een motie aannam van Carla Dik Faber (CU). Die motie sloot uitstekend aan bij het verlangen in het aardbevingsgebied om de beproefde regio ook op dit punt te ondersteunen.

Veel mensen hebben hun hoofd en buik vol van alle problematiek rondom schadeafhandeling, compensatie en communicatie. Onveiligheid, onzekerheid, verlies, boosheid en teleurstelling spelen daarin een prominente rol. Geestelijk verzorgers hebben daar oog voor. Ze hebben inzicht in problemen in de samenleving en zijn opgeleid om mensen te helpen daarmee – strijdvaardig – om te gaan. Geestelijk verzorgers zijn geen dominees, geen maatschappelijk werkers en geen psychologen.
Zij zijn specialisten op het gebied van zingeving. In gesprekken sluiten zij aan bij de bronnen en de waarden van de gesprekspartner. Wie daar behoefte aan heeft, wordt ondersteund om binnen de eigen context (leefomgeving en sociaal netwerk) te werken aan veerkracht, weerbaarheid en regie over het eigen leven.”

Tot zover kort en goed wat de achtergrond en bedoeling is van dit nieuwe initiatief. Ik ben zelf betrokken bij de genoemde projectgroep, mede namens de Protestantse Gemeente van Groningen. Het is goed dat deze twee mensen, Jitse van der Wal en Melissa Dales, binnenkort aan het werk kunnen gaan. Komende tijd zal de redactie van Kerk in Stad zeker aandacht besteden aan hun werk.