Uit deze editie:

content image

Kerk in Stad - Jaargang 21, nr. 17

Beste lezer,

Ora et labora, heet de oude regel. Bidden en werken. Dat doen we in de kerk nog steeds. Maar soms gebeurt er iets heftigs, zoals de brand in Moria, en weten we even niet wat we moeten doen.

Nick Everts schrijft in Kerk en Samenleving hoe de ramp kerk én samenleving uitdaagt om verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen om de slachtoffers van het verbrande kamp op te vangen, maar ook om te voorkomen dat een dergelijke gruwelijke gebeurtenis niet weer voorkomt.

Ds. Pieter Versloot schreef een verslag van de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit met het mini-symposium ‘Theologie in crisistijd’. Uit bijdragen van o.a. terrorismedeskundige prof. Beatrice de Graaf en ethicus prof. Theo Boer bleek de vraag naar wat de kerk uit haar rijke traditie te bieden heeft aan de huidige samenleving. Waarschijnlijk veel meer dan daadwerkelijk wordt aangeboden.

Ik was bij een demonstratie op de Grote Markt om de regering op te roepen meer vluchtelingen uit Moria naar Nederland te laten komen. Zoals een vriend van mij opmerkte: grotendeels een preek voor eigen parochie. Maar toch ook: een zichtbare aanklacht tegen regeringsbeleid en een oproep tot barmhartigheid. Opdat ook onze medemensen in Griekenland de adem krijgen om te bidden en werken.

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen
 

content image

Wanneer gaan we weer naar de kerk?‚Äč

Onze zoon is bijna wekelijks op zondag in de kerk te vinden omdat hij meedraait in het techniek-team (dat ervoor zorgt dat u thuis een goed beeld en dito geluid heeft), maar de rest van ons gezin is nog niet weer in de kerk geweest. Ergens ging ik ervan uit dat we na de zomervakantie de kerkgang zouden hervatten (we mogen immers weer), maar nu er enkele weken verstreken zijn, realiseer ik me dat we ons nog steeds niet hebben opgegeven voor het bijwonen van een kerkdienst.

Annelies Noordhof-Hoorn

We zeggen het door de week wel tegen elkaar (‘we moeten er even aan denken dat we ons opgeven voor zondag’), maar vervolgens gebeurt het niet. In tegendeel, kennelijk is het na al deze maanden gewoon geworden dat we onze zoon uitzwaaien en zelf de dienst online meemaken. Soms helemaal, soms gedeeltelijk en soms ook helemaal niet.

Het is natuurlijk een heel goede ontwikkeling dat gemeenten hun apparatuur hebben geüpgraded en dat we de diensten online kunnen meebeleven. Dat is relevant. Er zijn nog steeds veel mensen die vanwege hun kwetsbare gezondheid niet in de kerk kunnen komen. Het biedt in deze tijd met restricties ook extra mogelijkheden: uitvaarten, doop- en trouwdiensten kunnen zo toch worden meebeleefd. De online diensten zijn ook winst voor diegenen die niet gewend zijn om op zondagmorgen naar een kerk te gaan, maar in deze tijd wel op zoek zijn naar zingeving en troost putten uit een preek, gezang, orgelmuziek of een gewijde sfeer. Maar het betekent ook dat we gewend zijn geraakt aan online en dat weer offline gaan een bewuste keuze is. Wanneer gaan we weer naar de kerk?

Nu ik er zo over schrijf, realiseer ik me dat ik er erg naar uitzie om weer offline te gaan. Om weer de klink van de kerkdeur te lichten, de kerk binnen te stappen en het orgel te horen spelen. Om de dienst in z’n geheel, maar vooral ook weer met elkaar te beleven. Om halverwege de dienst de blik eens rond te laten gaan en je verbonden te weten met al die anderen die daar zitten. Of om te denken aan al diegenen die daar in voorgaande eeuwen al zaten. Verbondenheid en diepgang, die begin ik nu wel te missen. Gelukkig dient zich een nieuw natuurlijk moment aan om de kerkgang te hervatten: in de tweede helft van september wordt de startzondag georganiseerd. De aftrap van het nieuwe kerkelijk jaar. Een nieuw begin.

Meer lezen? Een abonnement of 3 gratis proefnummers zijn zo geregeld.
Kerk in Stad is zowel digitaal als op papier te lezen.

Wat kunt u vinden in deze editie?

 • Wanneer gaan we weer naar de kerk? - Annelies Noordhof-Hoorn
 • Over opoffering, verlossing en solidariteit in crisistijd - Ds. Pieter Versloot
 • Geloven in de marge - Arjen Zijderveld
 • Column - Rob Kroes
 • Boekbespreking over Wat is heilig? - Ds. Pieter Versloot
 • Moria - Nick Everts
 • In Memoriam Sybren Sybrandy
 • Agenda
 • Wijkberichten
 • Kerkdiensten
 • Kerkganger