Uit deze editie:

content image

Kerk in Stad - Jaargang 20, nr. 16

Beste lezer,

Voor u ligt, of verschijnt op uw scherm, een extra dik nummer van Kerk in Stad. We hebben die ruimte hard nodig, want niet alleen mogen we u de cursussen, kringen en activiteiten van het komende jaar meedelen, maar we nemen ook de tijd om van een paar mensen afscheid te nemen.

Ds. Peter Buikema gaat met emeritaat en ter gelegenheid van zijn afscheid werd een symposium georganiseerd met de titel ‘Onbekommerd spreken over God?’. Ds. Pieter Versloot bezocht het namens onze redactie en hield heimelijk in de gaten wie van de sprekers er nu het meest onbekommerd (of het minst bekommerd?) sprak over God.

Ook van ds. Jannet van der Spek moeten we scheiden. Zij heeft een nieuwe plek gevonden bij de Lutherse kerk en Lucaskerk in Den Haag. Reinder de Jager ging bij haar op bezoek en samen keken ze terug op de afgelopen jaren in Groningen – en wat langer geleden, in Eindhoven.

Tot slot: de publicatie waar iedereen op wachtte. Bezinning & Bezieling is er weer! Het boekje krijgt u waarschijnlijk in de kerk of via de website van de kerk aangereikt, maar binnen deze pagina’s vindt u alvast een samenvatting van wat er in de komende maanden zoal te doen is in en rondom de kerk in Groningen.

Dit nummer wordt breed verspreid onder de lidmaten van de Protestantse Gemeente Groningen. Wilt u het blad blijven ontvangen? Kijk dan op onze website www.kerkinstad.nl voor papieren of digitale abonnementen. Maar voor nu: veel leesplezier!

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen

content image

Als de hemel op je wacht

Het was een jongen, jonger dan ik. Ooit had hij ergens de verkeerde stof ingeademd. En nu wachtte de hemel op hem. Longvlieskanker. Vorig jaar werd bekend dat het een kanker was waarvan hij niet genezen kon, maar eentje die je naar de hemel bracht. Hoe oud of jong je ook mocht zijn.

Anne Nijland

Een jaar lang duurde zijn ziekteproces. Een jaar van vele goede herinneringen en dierbare momenten. Een jaar waarin hij Jezus bezocht in een droom. Hij was in de hemel en zag daar zijn opa’s en oma’s. Jezus stond naast God en zei hem dat het niet lang meer zou duren, dat hij er dan ook mocht komen. Zijn grootouders drukten hem nog op het hart dat hij niet bang hoefde te zijn, dat het er goed was. Aan het eind van het jaar was het Jezus die op Zijn beurt de jongen bezocht in een droom. Op zijn sterfbed sprak hij ineens hardop, dat hij naar buiten wilde, dat Jezus binnen wilde komen, want Hij kwam hem halen. Waarom die deur toch dicht zat, dat die open moest.

“Hoi Jezus,” zei hij toen de voordeur werd opengedaan, “ik kan niet meer, ik ben zo moe, wilt U me dragen?” En Jezus antwoordde iets wat de jongen niet meer navertellen kon. Weer sprak de jongen: “Ik kan niet meer, kunt U me dragen?”

Het deed de jongen goed. Hij werd rustig van deze dromen. Angst voor het einde hier op aarde veranderde in vertrouwen. De hemel wachtte op hem. Zijn toekomst was zeker, en dat was een oneindig goede toekomst. Zo werd de jongen een troost voor velen die over zijn dromen hoorden. Zijn kanker veranderde voor hem in een anker, een houvast van hoop en geloof. Dat het goed was, dat de hemel op hem wachtte.

Meer lezen? Een abonnement of 3 gratis proefnummers zijn zo geregeld.
Kerk in Stad is zowel digitaal als op papier te lezen.

Wat kunt u vinden in deze editie?

 • Als de hemel op je wacht - Anne Nijland
 • Met de vroegste trein naar den Haag - Reinder de Jager
 • Onbekommerd spreken over God? - Peter Buikema
 • Column - Reinder de Jager
 • Een boekbespreking over De Voorlezer - Ria van Dijk-Hilberts
 • Bezinning & Bezieling 2019-2020
 • Agenda
 • “Het is maar een heel klein bootje, maar het vaart...” - Ds. Pieter Versloot
 • Wijkberichten
 • Kerkdiensten
 • De kerkganger