Uit deze editie:

content image

Kerk in Stad - Jaargang 20, nr. 10

Beste lezer,

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat er niets boven Groningen gaat. Wanneer je wandelt door de stad en de Martinitoren uit de mist ziet opstijgen, of wanneer je over ‘t Hoogeland rijdt terwijl de avondschemer valt en bliksem over de horizon schiet, kun je nauwelijks anders dan dit beamen. Bovendien, iedereen weet dat de wereld ophoudt voorbij Valom en Oudeschip en Nooitgedacht.

Rob Kroes ging voor Kerk in Stad op pad naar de tentoonstelling ‘Waar kom je weg? Zes eeuwen migratie naar Groningen’ in het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Saksen, Hugenoten, Hannekemaaiers, Doopsgezinden en Joden en nog veel meer mensen vonden in de loop van de geschiedenis hun weg naar Groningen. In de wijkberichten en kerkdiensten in Kerk in Stad zie je de migrantengroepen nog een beetje weerspiegeld.

We moeten wel een beetje zuinig zijn op onze stad en provincie. Van de slechte berichten over het klimaat word je soms wat moedeloos – maar vanuit de christelijke traditie is er reden genoeg om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Anita Akkerman geeft theologische tips in ‘Kerk en Theologie’.

Want gelukkig gaat er toch iets boven Groningen. Tiemo Meijlink vertelt ons in Bij de Tijd over ‘de naam boven alle namen’. Juist de nederige weg van diepgaande solidariteit maakte Christus de koning boven alles. De torenspitsen van die romanogotische kerkjes wijzen niet in de leegte.

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen

content image

“De naam verleend die boven alle namen staat”

(Philippenzen, 2, 5 – 11)

Vanaf Pasen, de opstandingsdag, worden veertig dagen geteld, en dan is daar het bericht dat Jezus in de hemel wordt opgenomen. We lezen het in het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen. De dagen rondom Pasen spelen een grote rol in de Bijbel en in de geloofstraditie. Veertig dagen voor, veertig dagen na Pasen, het zijn periodes die in de loop van de kerkgeschiedenis steeds belangrijker zijn geworden. Pasen kun je niet afdoen met een paar dagen, je hebt een lange periode nodig om stap voor stap dichterbij het geheim van Jezus Messias te komen.

Tiemo Meijlink

Zo is de Hemelvaart van Jezus niet een op zichzelf staand gegeven, maar een stap in de beweging die in en rond Pasen wordt gemaakt. En die beweging is ook nog niet afgerond met de Hemelvaart, maar vindt pas zijn eigenlijke voltooiing bij een nieuw begin, met Pinksteren (letterlijk betekent dat de vijftigste dag). Dan wordt de Geest uitgestort en is het woord aan de leerlingen, aan de volgelingen, aan allen die messiaans willen leven. Dan wordt een nieuw begin gemaakt, in de navolging.

Een koninklijk gebaar

De opstanding van Christus en daarmee ook zijn opgenomen worden in de hemel, vertellen ons wie deze mens eigenlijk is geweest. Zijn weg van ontlediging, van gelijk worden aan de minsten der mensen, zijn gehoorzaamheid tot de dood aan een kruis, is een tragisch gebeuren. Het is de schokkende verspilling van een mensenleven. Maar goed beschouwd is het ook een koninklijk gebaar! Hier is iemand een weg gegaan die werkelijk een nieuw zicht biedt op onze wereld, of sterker nog: die onze wereld openbreekt. Een koninklijke weg, die het verdient een naam te krijgen boven allen namen. In het bericht van de Hemelvaart wordt dat benadrukt: het koninklijke karakter van de gekruisigde Christus.

Grote leiders

Daarmee is dus ook iets over koningschap gezegd. Ware soevereiniteit, echt koningschap wordt gevonden in diepgaande solidariteit, in een liefde die zelfs niet wijkt voor de laatste grens. Gelukkig zijn er veel mensen in deze wereld die dat ook op waarde weten te schatten, die dat aanvoelen. Veel mensen hebben pas waardering voor grote leiders, als zij zich verbinden met de minsten voor wie ze verantwoordelijkheid dragen, als zij voor hen door het vuur willen gaan. Mensen als Martin Luther King, als Bonhoeffer, als bisschop Romero van El Salvador, als Mahatma Gandhi, als Nelson Mandela. Stuk voor stuk mensen die de weg van solidaire liefde gingen, op soevereine, op koninklijke wijze.

Je zou kunnen zeggen: zij vormen op geheel eigen wijze een weerspiegeling van waar het met Pasen en met Hemelvaart om gaat. En niet alleen zij, deze groten der aarde, maar met hen ook alle gewone mensen die in hun leven de dienst aan de ander zoeken. Zij gaan daarmee hun levensweg in de Geest van Christus. Hemelvaart benadrukt het koninklijke van de kruisweg van Jezus. En zo is het een van de stappen om dichter bij het geheim te komen van Hem naar wie wij vernoemd zijn.

Meer lezen? Een abonnement of 3 gratis proefnummers zijn zo geregeld.
Kerk in Stad is zowel digitaal als op papier te lezen.

Wat kunt u vinden in deze editie?

 • “De naam verleend die boven alle namen staat” - Tiemo Meijlink
 • Groene kerk vieren - Anita Akkerman
 • In memoriam: Ronald Witvoet
 • Een boekbespreking over Ongeneeslijk religieus - Peter Buikema
 • Column - Anne Nijland
 • Waar kom je weg? Zes eeuwen migratie naar Groningen - Rob Kroes
 • Een ingezonden brief n.a.v. de Stadjer van nr. 9
 • Agenda
 • Wijkberichten
 • Kerkdiensten
 • De Kerkganger