Uit deze editie:

content image

Kerk in Stad - Jaargang 19, nr. 16

Beste lezer,

Afwisseling in je leven is prettig. Niet altijd hetzelfde lezen en niet altijd hetzelfde doen is gezond voor lijf en leden. En voor de geest. Het doorbreken van het monotone bestaan kan verfrissend en verrassend werken. Lees eens een boek van een andere schrijver, praat eens met een onbekende of fiets eens een andere route. Wie weet wat u tegenkomt!
Maar bepaalde zekerheden zijn ook fijn. Naar dezelfde winkel om je boodschapjes te doen. Hetzelfde rondje wandelen om te kijken hoe de natuur verandert gedurende de seizoenen. En naar dezelfde kerk om de ander te ontmoeten.
Zo hebben we bij Kerk in Stad ook bepaalde zekerheden. Dat we elke twee weken vergaderen op dinsdagochtend bijvoorbeeld. Dat bepaalde redactieleden altijd net iets later komen dan andere redactieleden. En dat het tweede nummer van Kerk in Stad na de zomervakantie altijd het breed verspreide startnummer is, en dat daar altijd het overzicht van Bezinning & Bezieling in staat, het programma van gespreksgroepen, cursussen, excursies en lezingen van de Raad van Kerk in Groningen. Zo ook in dit nummer.
Toch weer fijn, die zekerheid. Het ‘gewone’ leven begint weer zullen we maar zeggen, en daar past ook dit startnummer van Kerk in Stad bij.

Nog maar eens voor alle duidelijkheid voor u, lezer, die de papieren Kerk in Stad drie keer per jaar ontvangt: nee, u bent géén abonnee, maar u betaalt wel mee aan Kerkbalans. En vanwege dat laatste ontvangt u drie keer per jaar Kerk in Stad, als lid van de Protestantse Gemeente Groningen of de Protestantse Gemeente Damsterboord. Het wordt u aangeboden door het College van Kerkrentmeesters.
Mocht dit nummer u aanspreken en mocht u meer willen weten: kijk ook eens op de website www.kerkinstad.nl of download de app op uw smartphone. Dan blijft u niet alleen nu, maar alle dagen van het jaar op de hoogte van het kerkelijk reilen en zeilen in de stad Groningen. U wilt toch niets missen?

Ik wens u veel leesgenoegen.

Mariska Jeuring

content image

De R in de maand

De laatste decennia is het in veel kerkelijke gemeentes een gewoonte geworden om in de maand september een zogenaamde Startzondag te organiseren. Hiermee wil men de kerkelijke activiteiten voor het komende winterseizoen onder de aandacht brengen.
Ook dit nummer van Kerk in Stad is daarvoor bedoeld. De kerk is niet alleen op zondagen bezig, maar ook door de week komen mensen samen rond thema’s, die op de een of andere manier met geloven te maken hebben.

Dr. S.W. Bijl

Een overzicht daarvan vindt u nu in deze editie, maar er is ook een apart boekje verschenen met onderwerpen, namen van mensen die erbij betrokken zijn, data en adressen, getiteld: Bezieling en Bezinning 2018 -2019.
Vele verschillende kerkelijke gemeenschappen werken hierin samen. Voor allerlei leeftijden staan excursies, waaronder wandelingen en samenkomsten, vermeld.

In de moderne wereld lijkt geloven vaak een zaak van het individu. Deze activiteiten brengen mensen die iets met geloven hebben bijeen. Samen gaat men iets bekijken, lezen, aanhoren, bespreken en doen.
De moderne gelovige is nog steeds op zoek naar antwoorden, uitingen en expressie die hem of haar verder helpen op de weg naar beter begrijpen, beleven en verstaan van de christelijke boodschap. Juist anderen kunnen daarbij helpen omdat iedereen op een eigen, unieke wijze het geloven verwoordt of verbeeldt. De bedoeling van deze contacten was en is om van elkaar te leren. Door zo met elkaar bezig te zijn, kan men enthousiast worden en inspiratie opdoen. Geloven met elkaar schept ruimte voor verwondering, verbazing en herkenning.

Voor velen is godsdienst vooral een zaak van gevoel. Het verstand speelt hierbij een ondergeschikte rol. Dit hele cursusprogramma laat merken dat verstand en gevoel samen de mens compleet maken. Er zijn groepen, die heel intensief een boek gaan lezen of kennis nemen van wijsheden uit een lang verleden. Niet om die tijden van weleer te gaan verheerlijken als beter, maar om te zien wat men nu aan wijsheid kan overnemen en gebruiken voor het heden. Daardoor kunnen nieuwe inzichten andere wegen wijzen om mens te zijn in de wereld van nu.

Na 2000 jaar christendom is het gezamenlijk zoeken naar de bronnen van ons geloven noodzakelijk. Door kennis te maken met anderen en andersdenkenden kan een nieuwe nieuwsgierigheid ontstaan naar dat vreemde en bijzondere dat geloven nu eenmaal is en blijven zal. Nieuwe kleuren en klanken komen onder eeuwen stof naar boven. Meningen en ervaringen van toen en nu, hier en daar, laten nieuwe contrasten aan het licht komen die weer een ander licht op het geloven kunnen werpen.

De R is in de maand. De avonden zijn lang, de dagen kort.
Misschien is dit het moment voor u en jou om samen tijd te besteden om te ontdekken wat geloven inhoudt en doet met mensen. Voor leren ben je nooit te oud. Mensen die niet meer willen leren en zich niet meer willen verdiepen in wat mensen bezighield en -houdt, stellen zichzelf op die manier min of meer buiten de doorgaande geschiedenis van God en de mensen.

Meer lezen? Een abonnement of 3 gratis proefnummers zijn zo geregeld.
Kerk in Stad is zowel digitaal als op papier te lezen.

Wat kunt u vinden in deze editie?

  • De R in de maand – dr. S.W. Bijl
  • Een theologisch artikel over wonderen – Peter Buikema
  • Een interview met de fotografe van Sint Martinus Pronkjewailn – Pieter Bootsma
  • Een boekbespreking over Oog in oog – ds. Alberte van Ess
  • Het programma Bezinning & Bezieling 2018-2019
  • Column
  • Agenda
  • Wijkberichten
  • De kerkganger
  • Kerkdiensten